Zienswijze Oosterhamriktracé, fietsstraat Korreweg

Het college heeft zijn ontwerpbesluit “Korreweg fietsvriendelijk” ter inzage gelegd en iedereen gelegenheid gegeven om daarover een zienswijze in te dienen. Daarvan hebben wij, de Bewonersorganisaties Beijum (BOB) en De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) die de belangen van de bewoners van deze wijken behartigen, graag gebruik gemaakt. Hieronder de tekst van de gezamenlijk ingediende zienswijze.

Het plan voor de Korreweg is onvoldoende onderbouwd

Voorafgaand aan de ter inzage legging is er een uitvoerig inspraaktraject geweest. Daar hebben wij veel waardering voor.

Toch is het ons opgevallen dat in het proces van totstandkoming van het voorstel aan de gemeenteraad eigenlijk alle aandacht is uitgegaan naar de Oosterhamrikkade en de Vinkenstraat. Daarom heeft het plan voor de Korreweg ons verrast.

Ook in het ontwerpbesluit zelf gaat alle aandacht uit naar de Oosterhamrikkade en de Vinkenstraat. Er wordt nauwelijks aandacht gegeven aan de Korreweg, hoewel de nieuwe inrichting van de Korreweg als onderdeel van de totale planvorming voor de Oosterhamrikzone wordt gezien.

Het college zegt in zijn ontwerpbesluit dat de Korreweg ‘fietsvriendelijk’ moet worden. Dat ondersteunen wij van harte. De gekozen variant, de fietsstraat, wordt echter niet onderbouwd. Het is daarom niet duidelijk waarom het college hiervoor kiest.

  • Wij vragen de keuze voor de voorkeursvariant te onderbouwen.

 

Voornaamste bezwaar: vermenging

Uit het plan blijkt dat fietsers, brommers, auto’s, bussen en vrachtwagens de rijbaan met elkaar moeten delen, in een 30 km-zone. Wij vinden dit een erg onveilig idee:

  • De Korreweg is een zeer drukke fietsroute;
  • Lijn 10 moet een dienstregeling halen en heeft dus altijd enige haast. De buschauffeur komt fietsers in alle snelheden tegen, van 4-jarigen tot speed pedelecs, terwijl hij zelf op tijd staat;
  • Een busroute past niet goed bij een lange 30 km-zone;
  • De Korreweg wordt wel aangewezen als 30 km-zone maar niet als zodanig ingericht. Daarom is de snelheidsbeperking niet handhaafbaar. Door haar lengte nodigt zij uit tot sneller rijden dan 30 km per uur. De aanwijzing als 30 km-zone is dus vooral symbolisch;
  • De aansluiting van de Korreweg op de Gerrit Krolbrug maakt de Korreweg een aantrekkelijke sluiproute voor ander dan wijkgebonden verkeer;
  • De verbinding van de Korreweg met de Bedumerweg en de J.C. Kapteinlaan maakt de Korreweg aantrekkelijk voor ander dan wijkgebonden verkeer.

Met deze kenmerken is de Korreweg in onze ogen niet geschikt als fietsstraat. Ze is nota bene één van de drukste fietsroutes van Nederland! Wij verwachten dat de vermenging van deze verkeerssoorten leidt tot onveilige situaties. Hoezeer wij ook de fiets een warm hart toedragen, dit lijkt ons een onverstandige keus.

  • Wij vragen dit onderdeel van het ontwerpbesluit te heroverwegen.

 

Een alternatief voorgesteld.

Wij hebben ons afgevraagd of er ook een alternatief denkbaar is, waarbij zoveel mogelijk uitgangspunten van het ontwerpbesluit intact blijven. Volgens ons is dat er.

In ons alternatief wordt er tussen de stoepen en de rijbaan weer een fietspad aangelegd, met de aanduiding (onverplicht) ‘fietspad’ (bord G13 uit het RVV). Dit fietspad is dan niet toegankelijk voor scooters, maar alleen voor fietsers. De fietsers hebben in ons plan de keus tussen het fietspad of de rijbaan. De snellere fietsers zouden daarvoor kunnen kiezen. De bosschages moeten helaas wel worden opgeofferd. De uitvoering van dit fietspad zou nog iets breder moeten zijn dan de huidige fietspaden.

In dit plan blijft de vermenging van verschillende soorten langzaam en ander verkeer een gevaar voor de veiligheid, maar worden de zwakste verkeersdeelnemers ten minste beschermd.

  • Wij vragen dit plan te beoordelen.

 

Namens de Bewonersorganisatie Beijum,                  Namens de Bewonersorganisatie De Hunze /Van Starkenborgh,

Rein van der Velde                                                      Kees Visser

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.