Zie af van ruimplicht hondenpoep in uitrengebieden

20 Mei j.l. zond het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) een reactie naar de gemeenteraadscommissie Beheer en Verkeer op de voorstellen van B&W voor aanpassing van het gemeentelijk honden(uitlaat)beleid.

Het meest in het oog springend is het voorstel van B&W om in de hele gemeente uitlaters van honden te verplichten de poep van hun hond op te ruimen. Op dit moment hoeft dat opruimen niet op een tweetal plekken, de goot (naast een verhoogde stoeprand) en in uitrengebieden. Gezien de veelheid aan klachten – zo stelt B&W – moet ook op deze plekken de poep te worden opgeruimd.

Wat de goot betreft, heeft deze wijziging de instemming van de BOB.

Het verplicht opruimen in uitrengebieden vindt het BOB-bestuur echter nog steeds een brug te ver: er zijn in de gemeente veel plaatsen waar verplicht opruimen niet nodig is.

Zo’n onbegrepen algemene verplichting schaadt volgens het BOB-bestuur het draagvlak van het beleid als geheel en maakt handhaving extra moeilijk. B&W maar ook meerdere raadsfracties zijn tot nu toe voorstander voor een algemene ruimplicht en merken daarbij o.a. op dat er selectief gehandhaafd kan worden: alleen handhaven waar dat echt nodig is. Volgens het BOB-bestuur is dat juist een argument om uitrengebieden zonder ruimplicht te handhaven. Dat schept duidelijkheid. Overal een verbod om poep te laten liggen maar vervolgens selectief handhaven gaat volgens het BOB-bestuur onnodig extra spanningen opleveren tussen handhavers, hondenuitlaters en tussen burgers onderling. En het handhaven wordt er over de volle breedte alleen maar moeilijker door. Het BOB-bestuur: handhaaf uitrengebieden zonder ruimplicht waar dat geen onredelijke overlast oplevert.

Overigens vindt ook het BOB-bestuur dat niet alle huidige uitrengebieden naar wens fungeren. Ook in Beijum zijn er nu uitrengebieden (langs de Zuidwending bijvoorbeeld) waar poep zou moeten worden opgeruimd. Omzetting in een uitlaatgebied (wel loslopen maar met opruimplicht) zou dan voldoende moeten zijn.

Het BOB-bestuur doet in deze brief nogmaals een beroep op de gemeenteraad om af te zien van een algemene ruimplicht en te kiezen voor een beleid waarbij:

  • een aanlijn- en ruimplicht uitgangspunt is in de hele gemeente; in uitlaatgebieden en uitrengebieden geen aanlijnplicht, in uitrengebieden ook geen ruimplicht.
  • sport- en speelplekken verboden blijven voor honden, evenals (drukke) winkelcentra en dergelijke.
  • zorgvuldig geschikte uitlaat- en uitrengebieden worden vastgesteld, waarbij zonodig de inrichting daarop wordt aangepast,
  • hondenuitlaters altijd een ruimmiddel bij zich dienen te hebben
  • er voldoende afvalbakken worden geplaatst waar de geruimde poep in gedeponeerd kan worden,
  • gezorgd wordt voor goede handhaving.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.