Zelfbeheer: het heerdcomité van de Jensemaheerd

Het heerdcomité is ruim 7 jaar geleden ontstaan door het ongenoegen wat er was aangaande het onderhoud en invulling van het groen en grijs in de heerd en de communicatie aangaande deze vanuit de gemeentelijke diensten richting de bewoners.

Enkele bewoners hebben destijds de stoute schoenen aangetrokken en enkele zaken zelf aangepakt, dit weliswaar tot enig ongenoegen van de gemeentediensten, maar had wel tot resultaat dat de verstandhouding en communicatie over en weer met, gaande weg heeft geleid tot de goede verstandhouding en begrip voor elkaar waar nu sprake van is.

Dit is de conclusie die getrokken kan worden uit het jaarlijkse overleg van het comité, gehouden op 05-03-2015 jl. Hierbij waren, behalve een 10tal actieve bewoners, ook een vertegenwoordiger van de BOB en van de gemeente aanwezig. Dit in het kader van  “hoe stimuleer je zelfbeheer”, wat leeft er en wat kan beter, wat wil men en wat kan men.

Wat doet het heerdcomité? Het organiseert o.a. 4 onderhoudsdagen per jaar, voorjaar, zomer, najaar en herfst. Hier zorgt men voor o.a. nieuwe inboet en onderhoud van het groen en grijs in de heerd. Daarnaast heeft men in juni een Jensemaheerd dag en op verschillende momenten een “vuuravond”, gewoon gezellig met elkaar bij de vuurkorf en zelf zorgen voor de hap en de snap.
Het is te merken dat de sociale contacten en onderlinge verstandhouding goed zijn, niets moet, het mag maar moet niet. Meehelpen? Graag maar is geen verplichting.
Helaas kan de heerd met ingang van dit jaar niet meer, vanwege bezuiniging, rekenen op een bijdrage vanuit de gemeente voor bv. de inboet en zal haar activiteiten moeten bekostigen vanuit eigen middelen en de kleine financiële ondersteuning van de Bewonersorganisatie Beijum*.
De indruk van deze avond heeft er wel toe geleid dat de vertegenwoordiger van de gemeente inziet dat dit soort burgerinitiatief moet blijven worden ondersteund en heeft zijn medewerking dan ook toegezegd om te trachten enkele zaken toch te kunnen realiseren.
Een eventuele uitbreiding van het zelfbeheer is niet aan de orde. De actieve bewoners willen graag op de ingeslagen weg verder gaan, zoals het nu gaat is het goed en blijft de druk en drempel ook laag.

 

 

*De Jensemaheerd is 1 van de 4 heerden in Beijum die een beroep doen op financiële ondersteuning van de BOB. Heeft u vragen hierover of heeft u een idee voor een heerdcommité? Neem dan contact op met de BOB.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.