Woldstreek en golfbaan – update

20 Februari jl. hield de klankbordgroep Woldstreek van de betrokken stad-Groninger bewonersorganisaties een extra bijeenkomst over de ontwikkeling rond de Woldstreek (het gebied ten noordoosten van Beijum) en de mogelijke komst van een golfbaan. Aanleiding voor die extra bijeenkomst was een nieuwsbrief waarin de gemeente Bedum verslag deed van de stand van zaken. Die nieuwsbrief zorgde voor verwarring en onrust vanwege onduidelijkheid over de verdere procedure en de betrokkenheid van de klankbordgroep.  20 februari waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Groningen en Bedum en van de bewonersorganisatie Zuidwolde. De ontstane onduidelijkheden werden daar grotendeels weggenomen en de nieuwste  inzichten en meningen werden uitgewisseld en bediscussieerd.

Kort geleden werd bekend dat de beoogde exploitant van een eventuele golfbaan in de Woldstreek een nadere uitwerking van zijn plannen gepresenteerd had. Provincie en gemeente Groningen zijn van mening dat die plannen bij lange na niet voldoen aan de randvoorwaarden die zijn gesteld wat betreft de verkeersafwikkeling, de landschappelijke inpassing en de financiële kant van de zaak. Vertegenwoordigers van gemeente en provincie  zien eigenlijk niet veel nut meer in verder overleg met de exploitant.

De gemeente Bedum is nog niet zover. Afgesproken is dat Bedum een verslag maakt van het overleg over de voorstellen van de exploitant en rapporteert aan de stuurgroep (waarvan wethouders van beide gemeenten en een gedeputeerde van de provincie deel uitmaken).  Het wachten is nu op de reactie van de stuurgroep.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.