Woldstreek en golfbaan (update)

24 maart jl. was er in het Dorpshuis in Zuidwolde een vervolgbijeenkomst over de inrichting van de Woldstreek en in dat verband de eventuele komst van een golfbaan in het gebied ten noordoosten van Beijum. De bijeenkomst was georganiseerd door de projectgroep Woldstreek (waarin ambtenaren van de gemeentes Bedum en Groningen en van de provincie zitting hebben en bij de planontwikkeling betrokken adviesbureaus), aanwezig waren verder de klankbordgroepen van betrokken stad-Groninger bewonersorganisaties, van Zuidwolde en van agrariërs in het gebied. De verantwoordelijke wethouder van de gemeente Bedum was als toehoorder aanwezig.

De betreffende adviesbureaus hebben als opdracht om twee modellen voor de ontwikkeling van het gebied verder uit werken: een variant met optimale ontwikkeling van de agrarische sector zonder golfbaan, en een variant met recreatie, waaronder en golfbaan, en ‘stadslandbouw’. Vooral de klankbordgroep van de stad-Groninger bewonersorganisaties had er eerder op aangedrongen dat ook een model onderzocht zou worden met een menging van recreatie en landbouw en zonder golfbaan.

De bureaus presenteerden 24 maart hun uitwerking van de twee varianten, en die logen er niet om. In beide varianten werd een nieuwe ontsluitingsweg gewenst geacht: via een brug over het Boterdiep ter hoogte van Hiddemaheerd/Edzemaheerd, tussen Zuidwolde en Beijum door naar de Noorddijkerweg.  In de tweede variant wordt een golfbaan gedacht tussen Beijum en Zuidwolde en aansluitend langs het Beijumerbos. Een golfbaan dichter bij de Eemshavenweg achtten de bureaus geen optie.

De aanwezige klankbordgroepleden waren praktisch eensgezind in hun reacties: de gepresenteerde nieuwe ontsluitingsweg en de gedachte locatie voor de golfbaan stuitten beide op grote bezwaren De agrariërs achtten de golfbaan hoe dan ook een bedreiging voor hun bedrijfsvoering, de onvermijdelijke extra verkeersdruk in het gebied werd door praktisch iedereen afgewezen en daarnaast passeerden meerdere andere bezwaren de revue.

Donderdag14 april is er weer een bijeenkomst van de stad-Groninger klankbordgroep, kort daarna komt de projectgroep Woldstreek weer bij elkaar om zich nader te beraden op de stand van zaken en besloten werd om vervolgens daarna eerst weer een gezamenlijke bijenkomst van de projectgroep en de gezamenlijke klankbordgroepen te houden.

Wordt vervolgd. ( bestuur BOB)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.