Wijkvernieuwing 3.0

De gemeente gaat de komende jaren samen met de woningbouwcorporaties voor miljoenen investeren in vernieuwing van de wijken. Woensdag 17 januari j.l. werden op het stadshuis de plannen gepresenteerd voor de komende jaren waarbij vier wijken worden aangepakt: Selwerd, Beijum, De Wijert en de Indische Buurt/De Hoogte.

Voor Beijum is het Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum opgesteld.

De wijkvernieuwing gaat niet alleen om de ruimtelijke vernieuwing, een mooie en leefbare en duurzame woonomgeving, maar ook de sociale problematiek in een wijk worden meegenomen. Het gaat om een integrale aanpak waarbij sociale en fysieke vernieuwing hand in hand gaan. Het eerste half jaar van 2018 wordt gewerkt aan een meerjarenprogramma voor de komende vijf à 10 jaar op basis van een viertal gezamenlijke doelstellingen van de gemeente en de betrokken woningcorporaties: vitale, leefbare wijken met gezonde, weerbare bewoners; een ongedeelde stad betaalbare woningen; een duurzaam woningbestand.

In Beijum heeft men wat wijkvernieuwing betreft niet stilgezeten. In 2011 is gestart met de heerdenaanpak, waarbij gemeente, corporaties, sociale teams (nu WIJ Beijum), politie en bewoners nauw betrokken zijn bij het realiseren van een goede woonomgeving. Na de Doornbos- en de  Barmaheerd is men nu bezig met aanpak van de Atensheerd. Momenteel is men nog druk bezig met het aanleggen van een waterdoorlatende bestrating. Na de bestrating wordt het openbare groen vernieuwd en opnieuw ingericht. Tussentijds is er ook nog een prachtige muurschildering aangebracht.

Dit jaar bestaat Beijum 40 jaar en zo langzamerhand is de inrichting van de openbare ruimte aan vernieuwing toe. De beplanting is verouderd en bomen zijn zodanig gegroeid dat ze het zonlicht tegenhouden en met hun wortels oneffenheden in de bestrating veroorzaken. Ook is er steeds meer sprake van wateroverlast en schimmelvorming in woningen.

Met de wijkvernieuwing zal ook de heerdenaanpak worden voortgezet en tegelijkertijd zal er worden gekeken naar nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden. De wijkvernieuwing is niet alleen een zaak van de gemeente, corporaties en andere instanties in de wijk, maar ook van de bewoners die zelf ook ideeën en wensen hebben en kunnen aandragen voor een goede en gezonde leefomgeving. Ook de Bewonersorganisatie Beijum is hier bij betrokken. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols en u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u aanvullende informatie, ideeën, suggesties enzovoort,  laat het ons weten via het onderstaande reactieformulier. Uw bijdrage en mening telt. Wij nemen deze graag mee naar de komende besprekingen.

2 reacties op “Wijkvernieuwing 3.0

  1. Ik mis in het hele plan een aanpak om overlast van (de veel te grote) bomen aan te pakken. In de hele wijk is de bestrating een zootje door worteldruk. Kappen van wat wortels en opnieuw leggen van de bestrating wat tot nu toe steeds de ‘oplossing’ is lapwerk; binnen de kortste keren is het enkele meters verderop weer raak. Ook op de geasfalteerde fietspaden lijken wel een buckelpiste voor skiers. Uiteraard ben ik voor behoud van veel groen in de wijk, maar gezien het slechte onderhoud, bezuinigingen en verlagen van het BORG-niveau blijft onderhoud stiefkind, wordt het alleen maar beroerder. Dan maar wat minder bomen, kunnen we het bos weer zien.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.