Welk spelletje speelt O2G2?

Het bestuur van de BOB maakt zich grote zorgen over de wijze waarop O2G2 – het bestuur van het openbaar onderwijs in de stad en daarmee ook van de nieuwe fusieschool – omgaat met onze wijk en belangen van de wijk.
De nieuwe school – de fusie van De Doefmat en De Dijk – wordt in het gebouw van De Dijk gehuisvest. Dat gebouw is te klein. ‘Om onderwijskundige redenen’ volgens O2G2 kan een ander schoolgebouw in de wijk niet tijdelijk als noodgebouw dienen en moeten er 4 noodlokalen op het plein komen.

Een wel heel bijzondere redenering, naar de mening van de BOB. In elk gezin met schoolgaande kinderen in Beijum is wel een kind tijdens de basisschoolperiode een jaar of langer naar een dependance is gegaan. Dat vanuit onderwijskundige redenen een dependance niet wenselijk is, snappen we, maar het alternatief van O2G2 houdt geen enkele rekening met andere belangen.

Rond de precieze plek van het gebouw van De Dijk en het gebied er om heen is een aantal jaren een meer dan stevige duscussie gevoerd. Op het scherpst van de snede en zelfs na een ‘ruiterlijke knieval’ van toenmalig wethouder Frank de Vries is het oorspronkelijke plan bijgesteld tot wat het nu is: een schoolgebouw, een gecombineerd school-buurtplein en 11 en geen 17 woningen. Dit compromis wordt nu, nog maar een paar jaar later, door O2G2 van tafel geveegd door eigenstandig een beslissing over dat plein te nemen.

Op de voorlichtingsavond van afgelopen maandag 23 juni kwamen alleen varianten aan de orde van plaatsing van het noodgebouw op het terrein. Ook was sprake van een periode van 2 jaar. Maar al voor het weekend was een bouwplan ingediend met maar 1 variant (half over het basketbalveld en de waterpartij) en voor een termijn van 5 jaar, 60 maanden staat zelfs in de bouwaanvraag. En wethouder Schroor noemde in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag dat er die maandag met de buurt was overlegd en dat na afloop van de termijn (hij wist niet hoeveel jaar) O2G2 alles weer zou herstellen in de oorspronkelijke situatie en dat de gemeente wel in de gaten zou houden of het wettelijk minimale aantal vierkante meters voor een schoolplein wel gerealiseerd zouden worden. Geen woord over het NLA en de buurtfunctie van het plein (de reden dat het plein nu wat groter is dan wettelijk verplicht).

De BOB is van mening dat een deel van de leerlingen (bijvoorbeeld de groepen 8 en 7) best een jaar op een andere locatie les kunnen krijgen. Omdat op termijn het huidige gebouw wordt uitgebreid met 2 lokalen – daar is bij de bouw rekening mee gehouden – moet de boel toch op de schop. Daardoor wordt het plein in ieder geval wat kleiner (tijdens de bouw van die twee lokalen staat het noodgebouw er overigens ook nog en wordt het plein in die periode nog kleiner).
In combinatie met ook de plannen om de beide locaties van De Beijumkorf samen te voegen (daar geven onderwijskundige redenen om op één plek te zitten al 10 jaar lang niet de doorslag) kan best een tussenoplossing komen die ook recht doet aan de belangen van de wijk: een zorgvuldig overleg tussen O2G2 en een vertegenwoordiging van het Wijkteam NLA en omwonenden om tot een gezamenlijk werkbare oplossing te komen. Het spreekt vanzelf dat de BOB daar, net zoals een paar jaar geleden, een ondersteunende rol in wil spelen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.