Wel of geen dam in de Nijensteinheerd

De keus van het Wijkteam NLA.

Op uitnodiging van de gemeente en het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord waren op woensdag 14 december bijna 20 bewoners afgekomen op de informatieavond in De Dijk over de mogelijke aanleg van extra verbinding tussen die heerd en Kardinge.

Het idee voor zo’n verbinding, in de vorm van een bruggetje of dam over de sloot aan de zuidkant, was van een paar bewoners afkomstig, en zo op een lijst terechtgekomen van zaken die in de wijk verbeterd zouden kunnen worden. Die lijst, vastgesteld door het wijkteam en vervolgens ook door de gemeenteraad omarmd, gaf de zekerheid dat er geld is voor zaken die vervolgens met betrokken bewoners zouden worden besproken.

Een aantal van die zaken zijn al een tijdje in gang gezet. Zo is naar alle tevredenheid en in overleg met bewoners van de Amkemaflat een nieuwe laad- en losplek aangelegd, is datzelfde ook al met bewoners van het Munsterhoes besproken en wordt komend voorjaar die zaak uitgevoerd. Ook met bewoners van de Fossemaheerd is de aanleg van een hekwerk met groenblijvende beplanting besproken en wordt dit ook naar ieders tevredenheid aangelegd. Vergelijkbare hekwerken kunnen ook op enkele andere plekken langs de wijkring worden aangelegd.

In het kader van de uitvoering van zaken op die lijst, was inmiddels ook een plan gemaakt voor een extra verbinding in de vorm van een dam tussen de Nijensteinheerd en Kardinge. Argumenten voor die verbinding zijn te vinden in alle wijkplannen voor Beijum waarin al jarenlang sprake is van een betere verbinding van de wijk met het hele Kardingegebied. Ook als gevolg van het nieuwe hondenbeleid worden uitrenstroken zo beter en sneller bereikt.

Hoewel de aanwezigen op die avond natuurlijk nooit representatief kunnen zijn voor de hele heerd, was al van aanvang duidelijk dat de suggestie om een dam aan te leggen, niet op veel instemming kon rekenen. De presentatie, die was gemaakt om aan te geven waarom het Wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord achter dit plan kon staan en er geld voor had gereserveerd, werd meerdere malen onderbroken. De argumenten voor aanleg werden door de meeste aanwezigen niet gedeeld; de meerwaarde en de voordelen werden niet gezien. Het gebied ‘achter’ de dam is maar beperkt toegankelijk en de toegang is gepland pal naast een speelterreintje, waren de meestgehoorde bezwaren. Naast een aantal fervente tegenstanders waren ook andere aanwezigen die neutraal tegenover een eventuele aanleg stonden, niet overtuigd van de voordelen. Ook een betoog van een aanwezige bewoner voor aanleg van de dam werd niet overtuigend gevonden.

Voor de aanwezige organisatoren was het duidelijk. Het wijkteam heeft, met het vaststellen van een lijst en het beschikbaar stellen van geld, het mogelijk gemaakt dat zaken kunnen worden aangepakt, ook de aanleg van een eventuele dam. En hoewel de opkomst niet overweldigend was, bleek het overgrote deel van de aanwezigen niet overtuigd van de voordelen. Omdat het wijkteam uiteraard niet het plan voor een dam zou willen ‘doordrukken’, is het plan daarom ook van tafel.

Ondanks de wat bij vlagen felle discussie, werden door de aanwezigen tijdens en na afloop diverse andere suggesties gedaan van zaken die in en rond de Nijensteinheerd verbeterd zouden kunnen worden. Een aantal verkeerssituaties werden genoemd (fietsen op voetpad, onvoldoende bebording en verlichting) maar ook onvoldoende drainage op een speelplek. De uitrenstrook aan de andere kant van de sloot werd ook als een doorgaans drassig gebied genoemd. Deze suggesties zijn genoteerd en de belofte gedaan dat het wijkteam via de Beijumkrant zal terugrapporteren wat ermee gedaan is.

Noot van de redactie:

Er zitten aan dit gebeuren een flink aantal discussiepunten. Een voorstel van enkele bewoners van een bepaalde heerd is door een aantal andere bewoners van diezelfde heerd afgewezen. Wie beslist dan? De hele heerd? Een deel daarvan, maar welk deel dan? Wie zijn belanghebbenden? Moet de gemeente de knoop doorhakken? Is het algemeen belang of deelbelang? En wat te doen met niet aanwezigen? We zijn benieuwd naar uw mening. Reageren? beijumkrant@hotmail.com

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.