Weergave/toelichting voorlichtingsbijeenkomst Lentis/Forint 14 september jl.

Op verzoek van Lentis plaatsen we hieronder het door hen gemaakte verslag van de voorlichtingsbijeenkomst van afgelopen maandag over de plannen voor Beschermd Wonen in de Onnemaheerd.
Reacties op dit verslag en op ons eerder verslag zijn welkom.

(Om het verslag/toelichting te openen klik op onderstaande tekst)

 Voorlichtingsbijeenkomst BW Beijum dd 14-09-2015   

DSC_4872

 

 

 

 

 

 

 

2 reacties op “Weergave/toelichting voorlichtingsbijeenkomst Lentis/Forint 14 september jl.

 1. Dit is geen verslag maar hun weergave over de gang van zaken. Op de ALV van de BOB zal ik via een motie vooral vanwege het volstrekt chaotische verloop van de avond van het bestuur van de BOB eisen dat er eerst een nieuwe inspraakavond wordt georganiseerd voor alle bewoners van Beijum. Onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijke notulist en binnen veertien na de vergadering. Bent U het met de intentie van de deze motie eens kom naar de ALV. Nog geen lid wordt lid van de BOB zou ik zeggen.

  Lammert Luitjen Doedens

 2. Naar aanleiding van deze toelichting of nadere verdedigingslinie van Forint Lentis

  Citaat van pagina 2, onderaan, van dit schrijven, ondertekend door de directeur Algemene Zaken van Forint, de heer Gerard Koorman, en de heer Job Mol (voorzitter van de informatieavond en leidinggevende Volwassenpsychiatrie Stad Groningen 2):

  “De leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’

  De leidraad is niet van toepassing, omdat er sinds de begin jaren ’90 geen sprake is van een wijziging van de bestemming van de huizen. Er wordt geen voorziening voor een nieuwe doelgroep gerealiseerd. Dit is ook erkend door de gemeente.” Einde citaat.

  Vorige week woensdag 9 september 2015 verwees burgemeester Peter den Oudsten binnen de raadscommissie Financiën & Veiligheid naar deze bekende leidraad. De raadsleden Anna Riemersma van de Stadspartij en Inge Jongman van de ChristenUnie verwezen in hun vragen aan het college van B&W eveneens naar deze leidraad.

  Ook de Bewonersorganisatie Beijum is van mening dat deze leidraad van toepassing is, gegeven de verklaring van het bestuur van de BOB van 3 september 2015 (op 4 september 2015 op de website van de BOB gezet). De BOB is van mening dat er voor de Lentis-woningen zelfs een “omgevingsvergunning” van B&W moet komen! Ik waardeer deze opstelling van de BOB. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken!

  De grote vraag is nu of ambtenaren van de gemeente Groningen van mening zijn dat deze leidraad niet van toepassing is. Uit dit citaat van Forint kan dit niet rechtstreeks afgeleid worden. Feit is dat er sinds de jaren negentig een wisselende doelgroep in Beijum woont (waarvan ten dele TBS’ers tijdelijk zijn opgenomen; een vorm van detentie = niet gelijk aan de bestemming “wonen”), waarvan de bewoners van de wijk niet op de hoogte waren. Voor de wijk Beijum is er sprake van NOVA. Nieuwe feiten en omstandigheden! De Lentis-locatie is te vergelijken met een bijzonder ziekenhuis, een psychiatrisch hersteloord, een detentieplaats voor enkele TBS’ers of een forensisch internaat. Met een maatschappelijke doelstelling en bestemming.

  Ik verwijs naar § 6.1. en § 6.2 van deze leidraad; door mij geciteerd op Beijumnieuws van vorige week.

  Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/09/ik-ga-uitnodigingen-bezorgen-bij-alle.html

  Ik heb maandagavond het volgende genotuleerd (na de woorden van Remko van der Lei van de Medezeggenschapsraad van de Dom Helder Camara-school over § 6.2. van de leidraad, waaronder een analyse van de sterke – en zwakke kanten van de locatie aan de Onnemaheerd):

  Koorman: ”Formeel is de leidraad niet aan de orde. De leidraad is wel een uitnodiging om een vervolg mee te maken.”

  Dat “vervolg” sloeg op die leidraad!!! Daarom komt er een Omgevingswerkgroep van de Onnemaheerd (een belangrijke tip uit deze leidraad).

  Met andere woorden: Koorman erkende de leidraad wel in materiële zin. Maar dat staat niet in hun zgn. verslag. Het is meer een aanvullend statement of een nadere verklaring/uitleg van Forint Lentis.

  Het zgn. verslag van Forint Lentis verwijst niet naar de bijdragen van de directeur van de Dom Helder Camara-school, de voorzitter van de MR van deze school, de woorden van Lammert Doedens, de geuite zorgen van de ouders over de veiligheid van hun kinderen, de zorgen van de buurtbewoners over de veiligheid in de buurt, etc.

  Niets over de mogelijke wijziging van “het tijdpad” of “de ruimte in het tijdsbestek”; een voorstel van mevrouw Joyce Mollema als directeur van de Dom Helder Camara-school, dat met warm applaus werd beantwoord.

  In het Forint-verslag staat op pagina 5:
  “Het streven is per 1 januari alles rond te hebben.” Gedoeld wordt op 1 januari 2016.

  De kern van de zaak is: wil Forint Lentis luisteren naar de buurt? Naar de signalen vanuit de wijk Beijum?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.