Waterstructuurplan prima, maar onze sloten dan?

Zoals u wellicht weet is men druk bezig met de uitvoering van het Waterstructuurplan in Noorddijk, inclusief de Zuidrand van Beijum. Dit met de bedoeling om de waterkwaliteit in de sloten te verbeteren en de doorstroming te bevorderen.

Er worden natuurvriendelijke (bredere) oevers aangelegd  die schuin aflopen en waarop riet en andere waterplanten groeien. Dat is goed voor de waterkwaliteit en een veilige omgeving, bijvoorbeeld voor spelende kinderen langs het water. Er worden duikers, stuwen en gemalen aangelegd om de doorstroming van het water te verbeteren. Als het water beter doorstroomt wordt het water schoner. Zo is er bijvoorbeeld minder kans op blauwalg. Helder toch?.

Deels wel, maar een aantal bewoners aan de zuidrand van Beijum voelen zich nogal op het verkeerde been gezet door Waterschap Noordzijlvest die de plannen in uitvoering heeft.
Want wat gebeurt er met de gemeentelijke sloten? Worden deze meegenomen in het geheel en wat is eventueel de invloed van het waterstructuurplan op deze. Dit is niet duidelijk gemaakt op de recentelijk gehouden bijeenkomst in het Waterschapshuis van Noorderzijlvest.

Op de foto’s is te zien dat, voor wat de doorstroming betreft, er nogal wat aan schort aan die noodzakelijke doorstroming in sommige gemeentelijke sloten.

De foto’s zijn genomen ter hoogte van de Holmsterheerd.  De foto’s laten zien dat er een dikke groene laag op het water ligt welke varieert van 5 tot 15 cm. Kikkers zijn met de Noorderzon vertrokken, zij kunnen het water niet meer bereiken. Ook de jonge eenden verdwijnen met hun ouders naar open water en  planten in het water kwijnen weg door het ontbreken van daglicht.

Verwijderen van de groene laag heeft geen zin, het komt net sneller terug dan dat je het weghaalt. De zichtbare groene bult op de foto’s is van een kleine 10 minuten “hengelen”. Onbegonnen werk dus!

Duikers zijn afgedicht of hun doorstroomprofiel is verkleind waardoor de doorstroming wordt beperkt. Van een goede doorstroming is geen sprake meer, deze is er niet of bijna niet. Volgens zeggen is deze sinds het ontstaan van de wijk met minimaal 75% afgenomen.

De gemeente en het waterschap zijn hiervan op de hoogte gesteld, het wachten is op een tevredenstellend antwoord. Zou het komen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.