Wat doet het Wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord eigenlijk?

Het wijkteam wil graag aan u nog meer bekendheid geven.

Wie zijn ze, en wat kunnen ze voor en met u doen?

De Gemeente Groningen heeft samen met de Groninger woningcorporaties afspraken gemaakt op het gebied van wonen en leefbaarheid. Zij hebben met elkaar een behoorlijke som geld neergelegd om die leefbaarheid in vijftien wijken in Groningen, waaronder Beijum, te verbeteren. Voor de periode van 2011 tot en met 2014 is er aan het Wijkteam van Beijum een bedrag van 900.000 euro toegekend. Inmiddels is een kwart deel daarvan alweer uitgegeven aan diverse projecten. Op een aantal BBB-ers, Bijzonder Betrokken Beijumers na, zijn er veel Beijum-bewoners voor wie het Wijkteam nog een ‘ver van m’n bed show’ is. Dat is begrijpelijk, want het kost nogal wat tijd en inzet om alle ontwikkelingen te volgen.

Daarom in deze Beijumkrant uitleg over wat het Wijkteam voor jou kan betekenen.

Door middel van vele gesprekken tussen gemeente, woningcorporaties, professionals en bewoners is bekeken wat Beijum nodig heeft om nog leuker te worden. Hiervoor zijn vijf doelstellingen vastgesteld. Het Wijkteam zorgt ervoor dat het geld aan deze doelstellingen wordt besteed.

  1. Een prettige woonomgeving: iedereen wil graag in een gezellige straat wonen, waar je tot rust komt maar tegelijkertijd ook voor iedereen iets leuks te doen is? Het begint al bij je eigen tuin, maar ook de straathoeken, pleinen en parken kunnen bijdragen aan een prettig gevoel. En dit geldt niet alleen voor jongeren en gezinnen, ook voor bewoners die graag oud willen worden in Beijum
  1. Beijum is een groene wijk met als middelpunt De Groene Long. Graag willen we dit gebied behouden en geschikt maken voor zowel rust als recreatie, zodat alle Beijumers hiervan kunnen genieten
  1. We willen graag dat Beijum niet alleen een léuke omgeving is voor jongeren, maar dat het ook een goed begin is voor een mooie toekomst. Beijum is springplank voor jongeren. Zo is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor zowel de alleenstaande als de samenwonende jongeren. Maar ook dat verschillende opleidingen goed bereikbaar zijn vanuit Beijum, met perspectief en zicht op werk, ook in de eigen buurt. Criminaliteit en agressief gedrag komen steeds minder voor.
  1. Beijum kent bewoners met diverse culturele achtergronden. We wensen de wijk de mooiste eigenschappen van al deze culturen toe. We doen ons best om dit te bereiken door een goede samenwerking tussen bewoners onderling en de professionals. Beijum is Plek voor Iedereen.
  1. Beijum werkt er hard aan om een complete wijk te worden, waar alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn. Er zijn op dit moment twee winkelpleinen waarbij het plein Beijum Oost meer een voorzieningenplein gaat worden. We werken samen om alle nuttige, noodzakelijke faciliteiten te bieden die bewoners graag in de buurt hebben. Hierin zijn ondernemers van belang met goede ideeën.

Het geld dat beschikbaar is wil het Wijkteam met behulp van de ideeën en de inzet en activiteit van bewoners besteden aan de bovengenoemde doelen.

Heb je goede ideeën die binnen die doelen staan, en wil je ze een boost geven en misschien ook zelf aan meewerken om dit idee uit te voeren, laat het ons dan weten!

Ook als je vragen hebt over het verhaal hierboven, neem dan contact op met één van de wijkteamleden. Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente en de woningcorporaties, andere professionals maar vooral ook bewoners. De namen en contactgegevens vind je aan de linkerkant van deze pagina.

Wij vergaderen ongeveer één keer in de zes weken, en nemen dan alle aanvragen door, en beslissen gezamenlijk over welke ideeën worden gehonoreerd.

Er is altijd éen wijkteamlid of meerdere die met de initiatiefnemers van het idee verder gaan samenwerken, om het uit te voeren.

We horen graag van je!

Tekst: Irma Zijlstra

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.