Voortgang werkzaamheden Ring Oost en Noordzeebrug/Bedumerweg

De werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg gaan gestaag voort. De accenten liggen nu vooral op de omgeving van Beijum-Zuid en Kardinge. Begin februari is begonnen met het grond- en kapwerk rondom de aansluiting Beijum-Noord en Groningerweg. Hiermee is tevens de laatste fase van de Aanpak Ring Oost in gang gezet!  Wat staat er zoal de komende tijd op de oostelijke, maar ook op het noordelijke ring op de planning ?

Lewenborg
De verwachting is dat in maart a.s. ( exacte datum nog niet bekend) de geplande afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Het gaat hier o.a. om  het aanbrengen van de leuning op de viaducten en groenvoorziening. Hiervoor geldt er voor de periode van één week een afsluiting waarbij het niet mogelijk is om van Lewenborg naar Ulgersmaborg te rijden en vice versa. Zo gauw er meer bekend is, melden we dat.

Kardinge
Hier is de aannemer druk bezig met diverse grondwerkzaamheden voor de realisatie van het nieuwe kruispunt en het nieuwe viaduct.

Beijum-Zuid
Begin februari zijn hier de grondwerkzaamheden gestart, ditmaal voor het gedeeltelijk ontgraven van de landhoofden, waar het toekomstig viaduct op komt te liggen. De grond is hier nu voldoende ingeklonken. In de week van 18 februari (voorjaarsvakantie) vinden er bij Beijum-Zuid heiwerkzaamheden plaats ten behoeve van de bouw van het nieuwe viaduct. De heiwerkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Het doorgaande verkeer op de Oostelijke Ringweg kan doorrijden, maar dient rekening te houden met beperkte rijstroken en beperkte snelheid. Het is dan echter niet mogelijk om vanaf  de Oostelijke Ringweg Beijum-Zuid en De Hunze in te rijden. Voor de fietsers geldt in deze periode dat er een tijdelijke fietsbrug (op dezelfde plek als het huidige fietspad) met leuningen wordt aangelegd.

Beijum-Noord/Groningerweg
Begin februari zijn de grond- en kapwerkzaamheden gestart voor de aanpassingen rondom de Groningerweg en Beijum-Noord. Hiermee is tevens de laatste fase van de werkzaamheden voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg in gang gezet! Deze voorbereidende werkzaamheden duren tot medio april 2013. De weggebruiker zal in deze fase niet direct veel hinder van ondervinden. De omgeving zal echter de komende weken een geheel nieuw aanzicht krijgen vanwege struiken en bomen die gekapt worden in de nabijheid van het viaduct bij de Groningerweg en de Oostelijke Ringweg.  Er vindt overigens eind 2014/begin 2015 nieuwe groenaanplant plaats.

De verkeerslichten bij de Groningerweg verdwijnen. De aansluiting wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten naar de Oostelijke ringweg. De Groningerweg gaat straks onder de Oostelijke ringweg door. Ook is er een op- en afrit aan het ontwerp toegevoegd voor het verkeer komende vanaf de Eemshaven (N46) richting de Groningerweg. Het viaduct over het Boterdiep, bij de Groningerweg, moet worden verlengd . Om dit te kunnen realiseren is gedurende de periode van één jaar de Groningerweg ter hoogte van het viaduct/huidig kruispunt over het Boterdiep afgesloten.  Vanaf deze zomer zijn er voor de periode van één jaar omleidingen voorzien ter hoogte van het bedrijventerrein het Witte Lam. Nadere communicatie hieromtrent volgt nog.


Noordzeebrug
Ook hier zijn in februari kap- en grondwerkzaamheden gestart. Het fietspad langs de Plataanlaan is  verwijderd. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Poortstraat. Voor de bedrijven op het bedrijventerrein De Hoogte wordt een tijdelijke weg met verkeerslichten aangelegd ter hoogte van de Virulystraat. Vanaf medio mei 2013 is er hier sprake van een gewijzigde verkeersituatie. Nadere communicatie hieromtrent volgt nog.

Live de werkzaamheden volgen?
Er zijn momenteel drie webcams draaiende. Dat levert vooral overdag mooie beelden op. Nieuwsgierig? Kijk op www.ringgroningen.nl op de homepage (rechts) dan zie je de webcams van Lewenborg, Beijum-Zuid én Noordzeebrug. De webcams zijn ook terug te vinden op de projectpagina’s van Ring Oost en Noordzeebrug. Kardinge volgt binnenkort en dan wordt Lewenborg uit bedrijf genomen (werkzaamheden afgerond). U kunt ons ook volgen op Twitter: @ringgroningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.