Voorbereiding start bouw op de Innersdijklocatie

De laatste dagen waren er al activiteiten te zien op het terrein waar het oude Innersdijk  stond. (klik voor het nagekomen persbericht)  Activiteiten voor het bouwrijp maken van de locatie, zoals meten, verharding aanleggen, toegangshekken verplaatsen, enzovoort.  De aftrap van de bouw zal starten met het slaan van de eerste paal op 14  juni, om 13.00 uur,  aanstaande in aanwezigheid van wijkwethouder Mattias Gijsbertsen.

De bouw van het “derdengebouw” zal dan op 22 juni beginnen. De oplevering zal naar verwachting in het late voorjaar 2018 zijn.

Indien alles volgens planning verloopt zal de bouw van het nieuwe Innersdijk medio dit najaar starten. (Zie ook nog eens dit artikel)

 

 

 

1 reactie op “Voorbereiding start bouw op de Innersdijklocatie

 1. Gedurende lange tijd, ongeveer twee jaar, zit ik met een strategisch ruimtelijk probleem.

  Dat probleem luidt:

  gemeente Groningen, B&W van Groningen en de gemeenteraad van Groningen: waar bent u in rede mee bezig? U pleegt nieuwbouw voor Wij Beijum en de Stichting Buurtcentra in Beijum (BIB), wetende dat na de verhuizingen De Doefmat, Het Heerdenhoes en De Kleihorn met leegstand worden geconfronteerd.

  Het gaat om de bestemming van maatschappelijk vastgoed. Van het publiek domein.

  Wij Beijum en de St. BIB gaan huren van de Chr. Woningstichting Patrimonium. Dat worden hoge huren.

  Hierbij komt dat de St. BIB in het Derdengebouw/Voorzieningengebouw minder ruimte heeft dan in de optelsom van De Kleihorn en Het Heerdenhoes. Met andere woorden: deze nieuwbouw betekent voor de St. BIB een achteruitgang in oppervlakte. Waarvan melding.

  Vrijwilligers van Wij Beijum (Gouden Vrouwen) hebben mij medegedeeld dat in het pand van Wij Beijum nu reeds ruimtegebrek is. In het Voorzieningengebouw aan de Bentismaheerd komt nog minder ruimte dan in het oude schoolgebouw De Doefmat. Ook hier dus lokale achteruitgang!

  Met andere woorden: waar is de gemeente Groningen in Beijum mee bezig? Met geldverspilling?

  Er is immers geen vooruitgang!

  Er komt:

  1. minder ruimte voor Wij Beijum en de St. BIB;

  2. Beijum-West mist in 2018 een eigen buurtcentrum. Dit is slecht voor de buurtcohesie;

  3. de jaarlijkse exploitatielasten nemen fors toe, omdat de gemeente gaat huren van Patrimonium;

  4. er komt leegstand van publieke gebouwen, die nu in eigendom van de gemeente Groningen zijn. Er wordt nieuwbouw gepleegd en leegstand elders komt er voor in de plaats! Tel uit je winst! Er is sprake van “communicerende vastgoedvaten”. In negatieve zin, wel te verstaan! Van verschraling.

  De vraag is: wie heeft de regie van deze maatschappelijke vastgoedongein?

  Wie is hiervoor verantwoordelijk?

  Of wordt er langs elkaar heen gewerkt?

  Voeg hier aan toe: de leegstand van De Expeditie, met dank aan O2G2. En de leegstand in het Gezondheidscentrum Beijum, maar dat is privaat eigendom.

  Graag een reactie van de Stadsdeelcoördinatie Oost.

  Heeft de Bewonersorganisatie Beijum over deze zaak ooit haar oprechte zorgen geuit?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.