Voor iedereen is ruimte in de zuidelijke wijkrand van Beijum!

Onder begeleiding van Natuurmonumenten en stagiaire Eva de Wekker hebben omwonenden en gebruikers van de wijkrand van Beijum zich gebogen over de vraag: ‘Hoe kunnen we de zuidelijke wijkrand van Beijum interessanter maken voor zowel de gebruikers als natuur?’.
Natuurmonumenten is reeds 10 jaar beheerder van het Kardinge-gebied. Als beheerder vindt Natuurmonumenten het belangrijk de gebruikers van Kardinge zo veel mogelijk te betrekken bij het gebied.

In de eerste bijeenkomst op 15 maart bleek direct dat er in Kardinge grote betrokkenheid heerst. Zeker 60 buurtbewoners hebben hun ideeën en wensen met elkaar gedeeld en op papier gezet. 15 aanwezigen hebben aangegeven deze plannen verder uit te willen werken. In de tweede bijeenkomst hebben deze 15 afgevaardigden zo veel mogelijk wensen gebundeld in één plan. Op 15 mei is het uitgewerkte conceptplan door twee buurtbewoners gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. Wederom was er weer een goede opkomst!

Verslag per deelgebied

Deelgebied A
Door in de bestaande sloten minder steile oevers aan te leggen zullen niet alleen natuurwaarden toenemen, maar zullen de sloten ook veiliger worden. Het grasveldje aan de linkerkant (westkant) van het gebied wordt omgetoverd in een bloemenrijk plukveldje. Dit is zowel mooi voor de insecten en vogels als voor omwonenden die graag een leuk boeketje op tafel zien!
Langs de sloot die in het midden van het gebied ligt is er de mogelijkheid om een aantal knotwilgen te planten, zonder dat daardoor het open uitzicht belemmerd wordt. Ook ligt er een wens om buiten de speelvelden gefaseerd te maaien, het liefst tot een paar meter van de bosschages zodat de vlinders en insecten daar hun leefgebied kunnen behouden en/of creëren.

Deelgebied B
In de huidige situatie ligt aan de linkerkant (westkant) van deelgebied B een laagte in het terrein. Op deze plek zou een poel niet misstaan. Ook de bestaande sloten in deelgebied B komen in aanmerking voor minder steile oevers. In combinatie met de nieuw aan te leggen poel zullen o.a. salamanders en kikkers de kans krijgen om op deze plek te leven. Ook water minnende planten als o.a. zwanenbloem, watermunt, dotterbloem  krijgen hierdoor meer kansen.
De populieren langs het fietspad tussen deelgebied A & B mogen gefaseerd verwijderd worden wanneer daar andere boomsoorten voor terugkomen. Nieuw aan te planten soorten die genoemd worden zijn eiken, elzen of een andere soort populier. Ook werd er geopperd om de eerste rij populieren langs het fietspad te verwijderen, zodat de achtergelegen paardenkastanjes meer de ruimte zullen krijgen. Het grasveld aan de noordzijde mag gefaseerd gemaaid worden, zodat er een laarzenpad ontstaat. Ook hier wil men graag de eerste paar meters van bosschages minder maaien, zodat o.a. vlinders hier een mooi leefgebied zullen krijgen.
Het stukje grasveld aan de oostkant kan erg modderig zijn dus men zou hier een betere afwatering willen zien.
Aan de zuidelijke kant van het fietspad ligt het plukbos. Men is enthousiast over het idee om aan de oostzijde van het plukbos nog een plukveld in te zaaien. Ook zou men graag een bord willen plaatsen waar de plukregels op beschreven staan. Het idee van de kabelbaan in dit gebied wordt niet ondersteund, men ziet deze liever in deelgebied C.

Deelgebied C
In dit gebied ziet men graag nieuwe sloten met glooiende oevers. Deze nieuwe sloten zorgen o.a. voor een scheiding tussen het hondenlosloopgebied aan de noordzijde en het hooiland aan de zuidzijde. Ook zullen deze sloten weer bijdragen aan leefgebied voor plant en dier.
Door het hooiland één maal per jaar gefaseerd te maaien i.c.m. met na-beweiding zal het beheer gericht zijn op het ontstaan van een bloemrijk grasland. In het hooiland is tevens ruimte voor een aantal nieuwe poelen. De natuurlijke speelplaats wordt positief ontvangen. De kabelbaan die in eerste instantie in deelgebied B is ingetekend, wordt dus toch liever bij deze speelplaats gezien. De kinderen hoeven dan niet het (drukke) fietspad over te steken. Op de speelplaats is ruimte voor meerdere ideeën, men ziet hier bijvoorbeeld ook graag een blotevoetenpad. Er kan een struikenrij aan het zuidelijke fietspad geplant worden, zodat de kinderen beschut uit de wind kunnen spelen. Er wordt geopperd om dit deelgebied samen met de omgeving te beheren. Als laatste werd aangekaart dat het riet in dit gebied één keer per drie jaar gemaaid kan worden, op deze manier draagt het ook bij aan het behoud van de wilde bij.

Deelgebied D
Over de inrichting van dit gebied zijn ten aanzien van het conceptplan geen nieuwe aanvullingen of adviezen meegegeven. Het is bij uitstek een goed gebied voor begrazing en men ziet graag enkele elementen uit het Dwarsdijkerbos terug in deelgebied D.   

Hoe gaat het verder?
Vele gebruikers en omwonenden hebben met veel enthousiasme gewerkt aan  de totstandkoming van dit plan. Het is een plan dat gemaakt is door gebruikers en voor gebruikers. Natuurmonumenten is erg tevreden over deze betrokkenheid. De vereniging zal dan ook haar best doen om, samen met de omwonenden, zo veel mogelijk onderdelen uit dit plan te realiseren en iedereen op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Speciale dank gaat uit naar stagiaire Eve de Wekker. Eva heeft niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd binnen haar officiële stageperiode, zelfs na afronding van haar stage heeft ze haar rol binnen dit project voortgezet!

Meer informatie

bron: ingezonden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.