Vervanging Gerrit Krolbrug

Dit jaar moeten er belangrijke beslissingen worden genomen over de Gerrit Krolbrug. Het wachten is eerst op de  uitvoering van de motie-Laçin (SP), die op 17 december 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt daarin minister Van Nieuwenhuizen om gehoor te geven aan de oproep om een lagere brug op te nemen in de planuitwerking.  De motie is niet aangenomen door een ‘toevallige’ meerderheid van een paar zetels, maar om een bijzonder ruime meerderheid van de Tweede Kamer, met 111 stemmen, waaronder drie regeringspartijenpartijen!

Wethouder Broeksma heeft meteen gereageerd. Hij roept Rijkswaterstaat op onze Bewonersvariant uit te werken, samen met de bewoners te ‘tekenen en rekenen’.

De minister heeft nog niet op de motie gereageerd. Het lijkt erop dat de minister de motie voorlopig parkeert en niet vóór mei 2021 op de motie zal reageren. Dus ná de verkiezingen. Intussen worden er allerlei gesprekken georganiseerd, zelfs met VNO/NCW en Groningen Seaports maar heeft het Gerrit Krolbrug comité hier nog geen uitnodiging voor ontvangen. Terwijl de gemeenteraad, B&W, gedeputeerde staten en de Tweede Kamer met het Gerrit Krolbrug comité  van mening zijn dat het bewonersalternatief voor de nieuwe brug volwaardig betrokken moet worden in de analyses en uitwerkingen van alle varianten lijkt de minister daar nog steeds niet van overtuigd . Ze baseert zich daarbij tot nu toe op onjuiste en onvolledige informatie over de  bewonersvariant. Dat kan natuurlijk niet zo blijven en het comité heeft daarom de Stuurgroep Groninger Bruggen met daarin Rijkswaterstaat, gemeente en provincie, dringend verzocht om snel nader met ons in overleg te treden.

Het comité heeft inmiddels een aantal schippers gesproken die regelmatig op het van Starkenborghkanaal varen. Ook zij zien geen enkel bezwaar tegen een lage en brede Gerrit Krolbrug. Het wordt nu echt tijd voor een andere koers van de minister in het project: samen, met ook bewoners en gebruikers, zoeken naar de beste oplossing voor een veilige en comfortabele brug.

Daarbij moet er nog wel goed naar het bijzonder krappe budget worden gekeken. Rijkswaterstaat heeft afgelopen zomer plotseling een peperdure bochtverruiming aan de uitgangspunten toegevoegd. Dat gaat natuurlijk niet zonder extra geld. En de vraag is of die bochtverruiming überhaupt wel nodig is. Een smalle hoge brug dient volgens het comité  geen redelijk doel, zorgt enkel voor overlast en is ook nog eens onveilig voor langzaam verkeer. De  bewonersvariant, een lage, comfortabele en veilige brug, moet volwaardig meegenomen worden in de verdere analyse en uitwerking van de varianten voor de nieuwe brug. Wordt vervolgd!

Het comité Gerrit Krolbrug bestaat uit de Bewonersorganisatie Beijum, bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, Wijkoverleg Korrewegwijk en wordt ondersteund door: Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, Bewonersorganisatie Professorenbuurt Oost, Bewonersorganisatie Woonschepen Oosterhamrikkanaal, Stichting Dorpshuis Noorderhogebrug, Bewonersplatform Lewenborg, Bewonersorganisatie Drielanden, Wijkoverleg Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg,  Plaatselijk Belang Noordwolde,  Plaatselijk Belang Zuidwolde, Fietsersbond afdeling Groningen,  Vereniging Bedrijven Noord Oost, OBS Karrepad, KOC Sint Michael en de CSG Wessel Gansfort.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.