Verslag Ringvergadering 14 mei

Welkom op de informatiebijeenkomst van de reconstructie van de aansluitingen Beijum Noord/De Hunze en Groningerweg op de Oostelijke Ringweg. Vandaag willen wij u informeren over het voorlopig ontwerp en het vervolgtraject.

Stand van zaken

In april 2009 is het Eindbeeld van de Oostelijke ringweg in Provinciale staten en de Gemeenteraad vastgesteld. Afgelopen jaar is het Eindbeeld uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp voor zowel de weg als het groen.

Voorlopig Ontwerp (VO)

In het VO wordt de huidige ongelijkvloerse  aansluiting Beijum Noord/De Hunze deels gereconstrueerd. Dat betekent dat de afrit vanuit het noorden zal worden verlegd naar de zuidzijde van de Cuypersweg. Verder zal het groen worden aangepast en zullen de grondwallen worden verhoogd. (zie impressie-foto 1). De verkeerslichten bij de Groningerweg verdwijnen. De aansluiting wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten naar de Oostelijke ringweg. De Groningerweg gaat straks onder de Oostelijke ringweg door. Wat verandert is ten opzichte van het Eindbeeld, is dat er een op- en afrit aan het ontwerp zijn toegevoegd voor het verkeer komende vanaf de Eemshaven (N46) richting de Groningerweg. Verder zal ook hier het groen worden aangepast. Op de achterzijde van deze flyer is een impressiefoto van het ontwerp weer-gegeven.

Bestemmingplanprocedure

Voor de ombouw is een bestemmingswijziging  noodzakelijk. Het voorlopig ontwerp zal als basis dienen voor deze wijziging.  De ter visie legging zal naar verwachting plaats vinden in het 3e kwartaal van 2012 met daaraan ge-koppeld in oktober  2012 een inspraakavond.

Besluitvorming

Provinciale Staten neemt   in het voorjaar van 2013 het zogenaamde realisatiebesluit. Daarbij wordt voor de uitvoering van het project het krediet beschikbaar gesteld en goedkeuring verleend.

Vergunningen

Voor dit project zijn bouw- en kapvergunningen nodig. Na het vaststellen van het bestem-mingsplan zullen deze worden aangevraagd. Via de lokale bladen wordt u hierover geïnformeerd.

Uitvoering

Na het afronden van de diverse procedures en het nemen van de vereiste besluiten zal het project naar verwachting begin 2013 worden aanbesteed. De uitvoering start in het voorjaar van 2013 en zal tot eind 2014 duren.

Overlast

Ervaring leert dat projecten van deze omvang tijdens de uitvoering voor de nodige overlast zullen zorgen. Dit kan overlast betekenen voor de bereikbaarheid van uw woning of bedrijf, maar ook geluidsoverlast door o.a. de heiwerkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden er tijdelijke wegen aangelegd, zodat verkeer van en naar de woonwijken tijdens de werkzaamheden mogelijk blijft. Wanneer er wegstremmingen noodzakelijk zijn zullen deze bij voorkeur in de vakantieperiodes en weekenden worden gepland. Over de exacte invulling hiervan zullen wij u tijdig informeren.

Wanneer komen wij bij u terug

Zoals bij de bestemmingsplanprocedure al genoemd is zal naar verwachting in oktober 2012 een inspraakavond worden gehouden.  Op deze avond zullen wij U eveneens meer kunnen vertelen de verwachte uitvoeringswijze en hoe het kap plan van de bomen en de aanplant van het nieuwe groen.

Informatie

Als u na deze  informatiebijeenkomst nog vragen heeft of informatie wenst dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.L.Gregoire. Zij is te bereiken via het secretariaat op telefoonnummer 050-3164668.

Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@ringgroningen.nl.

Nadere informatie treft u tevens aan op de website www.ringgroningen.nl. U kunt ook terecht op het informatiecentrum aan het Grondzijl 23 (bedrijventerrein Ulgersmaborg-Noord, tegenover Kardinge) waar op donderdag tussen 13.00 uur tot 16.00 uur medewerkers aanwezig zullen zijn.

bron: ingezonden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.