Verklaring bestuur BOB over Collegebesluit buitenfitness Beijum

Deze week heeft het bestuur van de BOB kennis genomen van het besluit van het College van B&W om geen verdere medewerking te verlenen aan de realisatie van de plannen voor buitenfitness in de wijk Beijum. In het besluit van het College wordt vooral ingegaan op het ontbreken van draagvlak voor de locatiekeuze. De BOB, de werkgroep Groene Long en bewoners van de Jaltadaheerd worden genoemd als partijen tegen deze locatiekeuze.

We zijn als bewonersorganisatie uiteraard blij dat de gemeente onze bezwaren serieus neemt, maar we ontkomen niet aan de indruk dat alleen de bezwaren van genoemde partijen de doorslag geeft in het besluit van het College. De zinsnede in de brief van het College: “Wij vinden het daarom, nog los van onze eigen inhoudelijke en financiële beoordeling, niet passend om medewerking te verlenen aan uw initiatief” roept dan ook de vraag op hoe die beoordeling luidt. Moeten we die zin zo lezen dat de gemeente ook inhoudelijke en financiële bezwaren tegen het plan heeft?

Samen met de stichting Beijumerweg en de klankbordgroep Groene Long (die de ‘renovatie’ van de Groene Long heeft vormgegeven) is door de BOB en de werkgroep Groene Long – die geen onderdeel is van de BOB –  al in een overleg in december 2013 aangegeven dat zij allen bezwaren hebben tegen deze locatie. Een aangedragen alternatief – het terrein van het Trefpunt, op minder dan een steenworp afstand van de door de werkgroep beoogde plek –  is helaas nooit door de werkgroep als optie onderzocht, ondanks het aanbod van het Trefpunt zelf. Deze plek – midden in de wijk maar net niet in de Groene Long, voldoet aan alle eisen die de werkgroep heeft gesteld. Sterker, veel faciliteiten die de werkgroep wil aanleggen bij de fitnessplek, zijn in het Trefpunt voorhanden. Aanleg op het terrein van het Trefpunt zou derhalve ook veel goedkoper kunnen.

Het gaat om een duur plan. Volgens de informatie door de werkgroep zelf om een bedrag van € 120.000. Een bedrag van € 99.655 voor de toestellen en aanverwante voorzieningen plus de resterende € 20.000 voor het bouwrijp maken van de locatie en overige onvoorziene kosten. Op de site van de werkgroep( http://buitenfitnessbeijum.nl/) staat: “Omdat de buitenfitnesslocatie in de openbare ruimte zal worden geplaatst, dient de gemeente eigenaar te worden, waardoor zij ook het bouwrijp en de drainage kunnen zorgen. Dan blijft er alleen nog een bedrag over van €99.655.”

Op deze wijze wordt de gemeente tot eigenaar gebombardeerd die als cadeau ook de aanleg maar moet betalen. Heeft de gemeente daar eigenlijk om gevraagd? Nog afgezien van het feit dat het nog maar de vraag is of die € 20.000 voor aanleg voldoende is, wordt op deze wijze de gemeente, als eigenaar, ook al vast verplicht tot onderhoud. Over de jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten zwijgt de werkgroep.

En wie betaalt de apparatuur eigenlijk? In een eerdere fase heeft het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) van Beijum overwogen een deel van die kosten als cofinancier op zich te nemen. Sinds begin dit jaar bestaat dat NLA niet meer, is er geen pot geld meer. Moet de gemeente van de werkgroep ook de apparatuur betalen? Dus de totale € 120.000?

We zeggen het maar weer eens: De BOB was en is helemaal niet tegen buitenfitness.

We hebben bezwaren – die ook door anderen gedeeld worden – tegen een locatie in de Groene Long. Daar zijn ook redenen voor die alles te maken hebben met de renovatie van diezelfde Groene Long en de visie waarop die renovatie is gestoeld. Waar alles met elkaar rond de 1,5 miljoen euro mee is gemoeid. In die visie past geen plek voor buitenfitness.

Daarnaast vinden we dat een locatie ook een afweging is in de totale totstandkoming van het hele plan. Als het dure plan wel gerealiseerd zou kunnen worden vlak buiten Beijum, bijvoorbeeld in het intensieve sportgedeelte van Kardinge, lijkt ons dat alleen maar een voordeel. Beter wél buitenfitness vlakbij Beijum die stadsdeelbreed gebruikt kan worden dan géén buitenfitness in Beijum. Zie de vergelijking met de skatebaan onderaan de Kardingebult. Ook daar is, zeker ook gezien de vergelijkbare kosten, gekozen voor een stadsdeelbrede voorziening op een centrale plek en niet voor een wijkvoorziening alleen.

Heeft de gemeente € 120.000, of meer als dat nodig is, wel over voor deze voorziening voor alleen Beijum? Want daar komt het plan van de werkgroep zoals we dat nu kennen op neer.

Om die reden is ook de BOB benieuwd naar de inhoudelijke en financiële overwegingen van dit plan door het College.

 

21 mei 2015

Bestuur BOB

 

NB. Bovenstaande verklaring is vanmiddag verstuurd naar het College van B&W en diverse media

1 reactie op “Verklaring bestuur BOB over Collegebesluit buitenfitness Beijum

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.