Verkeersveiligheid in Beijum

Schoolomgeving

Het meest opvallende gebeuren rond de verkeersveiligheid in Beijum was natuurlijk de aanpak van de schoolomgeving bij De Heerdstee, De Zwerm (Fultsemaheerd) en de Calvijnschool. Overigens lijkt nog niet iedereen daar tevreden over. Maatregelen bij de wijkringoversteken van en naar de Dom Helder Camaraschool en De Beijumkorf worden nog gemist. Bovendien blijkt er toch nog twijfel over de aanpak bij De Heerdstee.  De nu extra opvallende kruising Godekenheerd/Emingaheerd zou de aandacht van automobilisten afleiden van de oversteek Emingaheerd/Bentismaheerd. Daar zijn geen maatregelen genomen.

30km-zone’s 

De snelheidsbepalingen in Beijum: stapvoets op de woonerven, 50km per uur op de wijkring en elders 30km per uur. Die 30km-zone’s zijn echter destijds nooit goed aangegeven. Gemeente en de werkgroep Verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum hebben daar alweer een flinke tijd geleden een plan voor gemaakt. Ziekte op de afdeling Verkeer van de gemeente zorgde voor nieuwe vertraging. Nog deze maand pakken gemeente en werkgroep de draad weer op.

Entree oostzijde galerij winkelcentrum west

13 Juli a.s. overleggen gemeente en de Bobwerkgroep Verkeer ook verder over maatregelen om de verkeersveiligheid bij de oostelijke entree van de galerij van winkelcentrum west te verbeteren. Gedacht wordt aan het plaatsen van een aantal palen waardoor een veiligere looproute ontstaat en aan het verplaatsen van het woonerfbord naar de inrit vanaf de busbaan zodat verkeer al vanaf daar stapvoets moet rijden.

Snelheidsmetingen wijkring

Enige tijd gelden heeft de gemeente snelheidsmetingen gehouden op de Emingaheerd (tussen Isebrandtsheerd en de brug over de Uitweiding) en op de Amkemaheerd (tussen de beide entrees Jaltadaheerd), vanwege regelmatige meldingen over te had rijdende auto’s op deze wijkringwegen. Volgens de onderzoeksgegevens wordt de maximumsnelheid op de wijkring weinig overtreden, en als dat al het geval is vindt het later op de avond en ‘s nachts plaats. Dat komt overeen met enkele jaren geleden gehouden metingen.  Als er wijkbewoners zijn die van mening zijn dat de metingen geen goed beeld opleveren: neemt contact op het de BOB-werkgroep Verkeer (verkeer@beijum.org) voor eventuele verdere actie.

Voetpad Zuidwending

Het pad langs de Zuidwending is een voetpad. Nogal wat (brom)fietsers (inclusief haastige ouders met kinderen op weg naar of van school) houden zich daar niet aan. Dat levert klachten op bij o.a. het Meldpunt Overlast. Wandelaars voelen zich in het nauw gebracht en (brom)fietsers die bij de Doornbosheerd of de Froukemaheerd de Zuidwendingbruggetjes over willen gaan, komen in conflict met (brom)fietsers op het voetpad langs de Zuidwending.  Overlegd wordt over het plaatsen van sluisjes zodat het voetpad minder aantrekkelijk wordt voor (brom)fietsers en de veiligheid bij de genoemde kruisingen in elk geval verbeterd.

Amkemaflat en Munsterhoes

Het laden en lossen en halen en brengen bij Amkemaflat en Munsterhoes leveren overlast op omdat de betrokken auto’s op de wijkring stoppen. Beide punten worden nog dit jaar aangepakt.

Plein Oost

Binnenkort wordt ook het overleg weer opgepakt over verkeersmaatregelen op plein oost. Er liggen plannen om voetgangers en (brom)fietsers beter van elkaar te scheiden, de parkeergelegenheid te verbeteren en een doorsteek te maken van de parkeerplaats aan de zuidzijde naar de Bentismaheerd.

Parkeren in de wijk

Ook over het parkeren op de woonerven is het laatste woord nog niet gesproken. Er wordt geklaagd over gebrek aan parkeerplaatsen maar ook over de gevaarlijke toestanden die o.a. voor spelende kinderen ontstaan door fout parkeren. Gemeente, politie en BOB zijn erover in overleg.

Werkgroep Verkeer

Bovenstaande en nog een aantal andere verkeerspunten in de wijk hebben de aandacht van de werkgroep Verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum. Actie kost (soms veel) tijd. Nieuwe leden zijn erg welkom. De werkgroep komt elk 8 weken bij elkaar in De Wegwijzer. Voor het doorgeven van onderwerpen, maar ook om u aan te melden als lid, of om informatie te vragen is de werkgroep is te bereiken via verkeer@beijum.org  of tel. 5490303.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.