Verkeer Berlageweg (1): 84 procent rijdt te hard

Aan de beheerders van de Beijumer websites, misschien kunnen jullie in de berichtgeving over de nieuwe omleiding van vannacht een verwijzing naar dit artikel opnemen. Deel 2 (negeren stopgebod bij kruising Heerdenpad) zal juist in het belang van de Beijumers zijn!

Mvg,

Hans van Leeuwen

De motorrijder waarvan we de snelheid vastlegden zou als hij was aangehouden en bekeurd een flink bedrag hebben mogen aftikken. Hoeveel? Aan het einde van dit artikel een overzichtje.

De BHS is bezig het verkeer op de Berlageweg te monitoren. Met enige regelmaat signaleren we auto’s die overduidelijk te hard rijden, geen voorrang verlenen aan het verkeer (met name fietsers) uit de zijstraten en het stopgebod bij het Heerdenpad negeren. Om te weten waar we over praten voeren we tellingen en metingen uit.

30 km/h zone

De Granpré Molièreweg en de Berlageweg bevinden zich in een 30 km/h zone. Toegegeven, netjes 30 rijden voelt erg langzaam aan. De limiet is er echter niet voor niets, De Hunze is een woonwijk, met veel kinderen, veel langzaam verkeer en onoverzichtelijke zijstraten. De wegen zijn ontsluitingswegen, en niet bedoeld als doorgaande weg. Vorige week zijn enkele 30 km/h-bordjes bijgeplaatst. Niet erg groot maar opvallen doen ze om een andere reden toch wel.

Ach, wat maakt die paar kilometer per uur nou uit?

In de eerste plaats: meters remweg. Wie 30 km/h rijdt staat (gemiddeld) na 13,3 meter stil, wie 40 rijdt na 19,9 meter. Dat kan verschil tussen leven en dood zijn, juist in een kinderrijke wijk. Bron: nederlandveilig.nl. In de tweede plaats: overlast. Hoe sneller een voertuig rijdt, hoe meer geluid het produceert. Daarnaast veroorzaakt te snel rijden voor fietsers en overstekende voetgangers een gevoel van onveiligheid.

Omleidingen

Een reden om in deze periode te monitoren is dat in verband met de werkzaamheden aan Ring Oost enkele weken lang een deel van het autoverkeer uit Beijum de omleiding via Cuypersweg, Granpré Molièreweg en Berlageweg volgt. Niet dat we vermoeden dat bewoners of bezoekers van Beijum vaker of minder vaak verkeersregels overtreden maar omdat door het extra verkeer het probleem groter is.

Deel 1: Van Beijum Noord door De Hunze richting Kardinge

In deze eerste aflevering de snelheid van het verkeer op de Berlageweg dat richting Heerdenpad rijdt. Dat is de richting van de omleiding. Het verkeer kon wel bij Beijum Noord van de Ringweg af, dus dat leverde geen extra verkeer op. Die meting wordt na vannacht, 14 op 15 juli, uitgevoerd, als het verkeer op de Ringweg van de oostelijk naar de westelijke rijbaan verhuist en de afsluiting van de op- en afritten dus ook meeverhuist.

De eerste meting vond plaats op 11 juli tussen 7:30 en 8:30 uur, met een stopwatch waarbij als begin en eind van het meetvak optisch makkelijk herkenbare objecten naast de rijweg werden aangehouden. De afstand daartussen was 45 meter. Naar schatting 70% van de auto’s, motoren en bussen kon gemeten worden. Het gebeurde een aantal keren dat een voertuig het meetvak al binnenreed terwijl de voorafgaande nog gemeten werd. Steeds is het eerstmogelijke voertuig gemeten, er is dus niet gewacht tot een duidelijker sneller rijdend voertuig het meetvak binnenreed, dit om het totaalbeeld realiastisch te houden.

Resultaat

Een gedetailleerd overzicht volgt op een later tijdstip, bij deze de belangrijkste resultaten en opvallende aspecten.

Van de 108 gemeten voertuigen (van de -naar schatting- 140) reden er 91 harder dan 30 km/h, dat is 84%.

Nou is een paar kilometer te hard niet meteen dramatisch, maar als het richting de 40 km/h gaat is dat met het blote oog al duidelijk waarneembaar te snel. 25% reed harder dan (naar beneden afgerond) 38 km/h. Die 8 km/h overschrijding is de ondergrens voor eventuele bekeuringen. En die 25% is ook wat de BHS als probleem ervaart.

De laagst gemeten snelheid was 25 km/h, de hoogste even boven de 50 km/h.

Beïnvloedende factoren

De volgende zaken waren van invloed op de meting

  • Binnen het meetvak bevindt zich een plateau (een ‘lange’ verkeersdrempel). Sommige voertuigen remmen hier voor af, een groot aantal rijdt er zonder vaart minderen overheen. Ook de bus van Lijn 65.
  • Even voor het meetvan stond een op de rijbaan geparkeerde auto. Hiervoor moest soms gestopt worden als er verkeer van de andere kan kwam. Had de betreffende auto er niet gestaan, dan waren de metingen hoger uitgevallen. Een reden om de meting op een andere plek uit te voeren? Nee, die geparkeerde auto’s staan er vaker, op wisselende plekken, en vormen een realistische situatie. Het is pas van belang als meerdere metingen met elkaar worden vergeleken.
  • Het was helder zonnig weer.
  • Door de omleidingen was het drukker ‘dan normaal’. Aan de andere kant zou het nog drukker zijn geweest als de meting buiten de vakantieperiode was uitgevoerd. Waar het omslagpunt ligt is niet bekend, maar vanaf een bepaalde hoeveelheid verkeersaanbod gaan de snelheden omlaag. De indruk bestond niet dat dat bij deze meting een belangrijke rol speelde.
  • Soms kwamen drie tot vijf auto’s in een ’treintje’ aanrijden. De voorste auto bepaalt automatisch de hoogste snelheid van de volgende. Eigenlijk is dit niet ‘van invloed’ het is immers een realistische situatie.
  • Zijwegen. De invloed is minmaal, het verkeer uit de zijwegen moet voorang verlenen aan het verkeer in het meetvak (in één geval gebeurde dat overigens niet).
  • De meting is uitgevoerd met niet-geijkte middelen. Daarom is een kleine marge aangehouden (meetvak was in werkelijkheid 44 meter).

Kassa!

Stel dat de politie zou controleren, hardrijders aanhouden en bonnen uitschrijven. Bekeurd wordt er vanaf 38 km/h, daar wordt een correctie van 3 km/h op losgelaten wat een overschrijding van 5 km/h oplevert.

Volgens de website van het Openbaar Ministerie is 5 km/h te hard in een 30 km/h zone al goed voor een prent van 52 euro. Wie betrapt wordt op 40 km/h is 70 euro kwijt.

En die motorrijder uit het begin van dit artikel? We legden 50,61 km/h vast. Het zag helemaal niet spectaculair te hard uit, we hebben het vaak genoeg veel harder zien gaan. Maar een bekeuring had deze man 200 euro gekost…

Opvallend

Een paar zaken vielen op:

  • Eén meting mislukte doordat de bestuurster zich kennelijk zo opgejaagd voelde door haar achterligger dat ze in het meetvak stopte op hem er voorbij te laten.
  • De meeste passerende bedrijfsbusjes behoren tot de sneller rijdende voertuigen.
  • Bij de lijnbussen grote verschillen, sommige niet-gelede bussen rijden boven de 40 km/h. Wat betekent dat voor de passagiers bij een noodstop?

Volgende aflevering

In de volgende aflevering van het verkeer op de Berlageweg komt het negeren van het stopgebod bij de kruising met het Heerdenpad aan bod. Ook een conclusie trekken we pas in een later stadium.

bron: www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.