Van 11 juni tot 1 juli Beijum-Zuid en De Hunze vanaf Ring Oost niet bereikbaar

Recentelijk zijn de werkzaamheden voor de bouw van een viaduct en nieuwe op- en afritten ter hoogte van Beijum-Zuid en De Hunze gestart. In verband hiermee dient een tijdelijk kruispunt voor de duur van ca. 1,5 jaar aangelegd te worden ter hoogte van de huidige afslag Beijum-Zuid/De Hunze. Hierdoor is het niet mogelijk om in de periode 11 juni tot 1 juli 2012 vanaf de Oostelijke Ringweg Beijum-Zuid en De Hun-ze in en uit te rijden.

Het verkeer naar Beijum-Zuid zal worden omgeleid via de busbaan Kardinge (Andelstermaar). Het verkeer naar de Hunze zal worden omgeleid via de aansluiting Beijum-Noord (Cuypersweg). Maandag 2 juli zal de tijdelijke weg inclusief verkeers-lichten in gebruik worden genomen.

Nieuwe aansluiting

Recentelijk zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de aansluiting Beijum Zuid/ De Hunze – Oostelijke ringweg.Aannemerscombinatie Oosterhof Holman – Van Spijker heeft het werk gegund gekregen. Het kappen van bomen en het deels verleggen van kabels en leidingen heeft al plaatsvonden. In hoofdlijnen worden de volgende werk-zaamheden verricht: Aanleg tijdelijk kruispunt met verkeerslichten (juni 2012), aan-brengen zand en grond (vanaf juli 2012), bouw van het viaduct (voorjaar 2013), aan-passen Emingaheerd, Berlageweg en rijbanen Oostelijke ringweg (medio 2013) en aanplant groen (eind 2013/begin 2014). De totale aanleg- c.q. bouwtijd zal naar ver-wachting 1,5 jaar zijn.

Deelprojecten

In de periode 2012-2014 zal veel werk verricht worden aan de Oostelijke Ringweg. Alle kruisingen bij de Oostelijke Ringweg worden ongelijkvloers. Het doel van deze aanpassingen is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg te verbeteren. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in vier deelprojecten. Begonnen wordt met Lewenborg/Ulgersmaborg (2010-2012), daarna volgen de deelprojecten Kardinge/Ulgersmaborg (2011-2013), Beijum-Zuid/de Hunze (2011-2013) en Beijum-Noord/ Groningerweg (2012-2014). Daarnaast worden ook nieuwe fiets/ecobruggen aangelegd bij de Stadsweg en het Meedenpad. Er is een apart groenplan opgesteld met aandacht voor flora en fauna. De oostelijke ringweg komt daardoor als het ware in een groene vallei te liggen.

Informatie bij elkaar gezet door Martin Nieboer

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.