Uitgelicht: Bestuur BOB over wijkvernieuwing in Coronatijd

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) heeft de indruk dat de wijkvernieuwing in Beijum meer vertraging op dreigt te lopen door de coronacrisis dan nodig is.  Projectleidster Minetta Koornstra stuurde kort geleden  een brief aan de leden van de Kerngroep Wijkvernieuwing Beijum. Ze constateert daarin dat het houden van kerngroepvergaderingen per video niet ideaal blijkt en ze wil nagaan of kerngroepvergaderingen in het Heerdenhoes binnenkort weer mogelijk zijn en anders is bijeenkomen in een vergaderruimte van de gemeente een optie. Het is een goede zaak dat de projectleidster probeert om de kerngroepvergaderigen op korte termijn weer op te starten.

Het BOB-bestuur vindt echter ook dat er op meerdere actiepunten in het kader van de wijkvernieuwing minder vorderingen worden gemaakt dan mogelijk en wenselijk is.  Een aantal voorbeelden waarbij dat volgens het BOB-bestuur het geval is:

. er ligt al een tijd een document over een stedenbouwkundige visie voor de wijk. Wie bijvoorbeeld vragen heeft over de verkeersveiligheid in de wijk wordt verwezen naar die stedenbouwkundige visie. En wordt in die visie ook ingegaan op de winkelcentra west en oost in de wijk ? Eerder presenteerden bijvoorbeeld een aantal studenten een plan voor een experiment met kleinschalige winkeltjes en andere bedrijfjes op plein Oost.Ondanks toezeggingen hebben de leden van de Kerngroep Wijkvernieuwing  nog steeds geen kennis kunnen nemen van het document,

. wat het Wijkbedrijf Beijum liggen er al flink wat ideeën.  Is er intussen al een plan ontwikkeld voor het vervolg?

. tijdens overleg over accommodaties in de wijk zijn onder andere meerdere wensen ingebracht om (meer) accommodatie beschikbaar te krijgen voor activiteiten en initiatieven in de wijk. Inmiddels lijkt het erop dat  het gebouw De Expeditie aan de Wibenaheerd ook voor andere functies dan onderwijs gebruikt kan gaan worden.   Hoe gaat het verder met de accommodatieplannen voor Beijum?

. zijn er al voorstellen voor de aanpak van de armoedeproblematiek ?

En zo er zijn meer actiepunten in het kader van de wijkvernieuwing Beijum waarvan de stand van zaken onvoldoende bekend is.

Intussen zijn er vanuit het Nationaal Programma Groningen extra gelden voor de wijkvernieuwing Beijum beschikbaar gekomen. Er ligt ook al een gemeentelijk concept programma wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg in het kader van dat nationaal programma Groningen. Het is niet duidelijk hoe de kerngroep en de wijk betrokken worden bij de verdere besluitvorming daarover.

Des te meer reden om zaken voortvarend op te pakken.  Het BOB-bestuur hoopt dat op de binnenkort te houden vergadering van de Kerngroep Wijkvernieuwing Beijum flinke stappen gezet kunnen worden.

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.