Toekomst Kardinge: Resultaten meedenksessies en enquête

Resultaten meedenksessies en enquête
Afgelopen zomer hebben wij heel veel input voor de toekomstige invulling van Kardinge opgehaald bij inwoners van gemeente Groningen (en omstreken). Zo vonden er op 27 juni en 3 juli meedenksessies plaats, waar ca. 50 deelnemers actief meedachten. Ook hebben we een digitale enquête uitgezet. Deze enquête is maar liefst door 1650 mensen ingevuld!
In zowel de meedenksessies als in de enquête hebben we verschillende thema’s voorgelegd. Zo kon iedereen aan de hand van verschillende foto’s ideeën en wensen met ons delen. Van alle opgehaalde input hebben we een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting is te vinden door te klikken op de volgende link.  Resultaten meedenksessies en enquête Kardinge.pdf. Per thema laten we zien welke ideeën en wensen ingebracht zijn. Onder de respondenten van de enquête hebben wij vrijkaartjes voor recreatiezwembad Kardinge verloot. De winnaars hebben hierover bericht gehad.

Strategische investeringsagenda
Het doel was om het stedenbouwkundig plan eind 2023 te presenteren aan het college van B&W ter besluitvorming. Maar hiervoor moeten we een tussenstap inbouwen. Om de komende jaren slim en verantwoord te investeren, wil de gemeente gaan werken met een Strategische Investeringsagenda voor grote projecten. Hieronder valt ook het project Toekomst Kardinge.

Wat betekent dit voor de toekomst van Kardinge?
Concreet voor Kardinge betekent dit dat we de komende tijd meer zaken moeten onderzoeken. Zo gaan we bijvoorbeeld bekijken of er andere overheden zijn die de schaatsbaan samen met de gemeente Groningen willen realiseren. En we gaan onderzoeken of er misschien goede combinaties met andere projecten/functies mogelijk zijn.

De komende jaren staat de gemeente namelijk voor grote investeringsopgaves. Bijvoorbeeld op het gebied van stadsontwikkeling, energietransitie en vervanging & verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Al deze onderwerpen zijn ook onderdeel van de plannen die we voor Kardinge aan het maken zijn. Deze investeringen zijn cruciaal om onze gemeente te verduurzamen, aantrekkelijk, economisch sterk en leefbaar te houden. De totale omvang van de projecten en investeringen is zo groot, dat het noodzakelijk is om ze periodiek en in samenhang te bekijken.

Dat de gemeente deze grote projecten meer in samenhang gaat bekijken, geeft de mogelijkheid om:

  • te zoeken naar slimme opties voor prioritering en fasering (meer focus), besparingen, optimalisaties en/of combinaties van projecten.
  • de inzet (en kans) op cofinanciering door medeoverheden (provincie, Rijk, Europa) verder te vergroten.
  • de gemeenteraad nauw te betrekken zodat zij in de positie zijn om kaders te stellen en beslissingen te nemen.

Hoe gaat het verder?
De volgende stap is dat de gemeenteraad op 1 november het voorstel van een Strategische Investeringsagenda en de gevolgen voor de projecten (waaronder Kardinge) gaat bespreken. Volgend jaar bij de begrotingsbespreking voor 2025 gaat de gemeenteraad een definitief besluit nemen over keuzes in deze projecten, inclusief Kardinge. In de tussentijd werkt de projectgroep Toekomst Kardinge verder. En kijken we ook hoe we de inwoners en betrokkenen bij dit project zo goed mogelijk op de hoogte kunnen houden en kunnen betrekken in de planvorming. Wanneer er meer nieuws is, laten we u dat via deze nieuwsbrief weten.

Via deze link leest u meer over dit besluit: strategische investeringsagenda (pdf 138 kB). Heeft u in de tussentijd vragen, neemt u dan contact op via toekomstkardinge@groningen.nl

 

 

Meer informatie en contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u een bericht sturen aan toekomstkardinge@groningen.nl

Op de projectpagina van de gemeente Groningen vindt u meer informatie over de toekomst van Kardinge.

Ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan!

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.