Kabinet neemt 5 maatregelen om burger meer te zeggen te geven over leefomgeving

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij…

Naar artikel


Geen reacties

Samen werken aan Beijum, wijkvernieuwing 3.0

Gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties in de stad hebben een koersdocument wijkvernieuwing voor Beijum opgesteld. Daarover is reeds eerder in deze wijkkrant over geschreven. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van dat koersdocument in concrete maatregelen voor de korte en de langere termijn. Die uitwerking willen we samen met bewoners uit de…

Naar artikel


Geen reacties

Wijkvernieuwing 3.0

De gemeente gaat de komende jaren samen met de woningbouwcorporaties voor miljoenen investeren in vernieuwing van de wijken. Woensdag 17 januari j.l. werden op het stadshuis de plannen gepresenteerd voor de komende jaren waarbij vier wijken worden aangepakt: Selwerd, Beijum, De Wijert en de Indische Buurt/De Hoogte. Voor Beijum is het Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum opgesteld.…

Naar artikel


2 Reacties

Uitnodiging bewoners Atensheerd en Toppingaheerd

Samen met bewoners werken de gemeente Groningen, WIJ Beijum  en De Huismeesters flink aan verbetering en vernieuwing van de Atensheerd en Toppingaheerd. Met bijzondere aandacht voor de woonomgeving, veiligheid en jongerenoverlast. De bewoners hebben samen met de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen een schouw gehouden in deAtensheerd en aangegeven wat zij graag willen verbeteren en vernieuwen.  …

Naar artikel


Geen reacties