Opening Wij(k)bedrijf Beijum

Met het zetten van de laatste steken met een  naaimachine aan een werkstuk met het opschrift “wijkwerken Beijum” heeft  wethouder Mattias Gijsbertsen 17 november j.l. officieel het wijkbedrijf wijkwerken Beijum geopend. Het wijkbedrijf is een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, Werkpro en Lentis. In zijn openingstoespraak heeft de wethouder weer eens benadrukt hoe belangrijk…

Naar artikel


2 Reacties