Aanpassing van de ‘rode borden’ in Beijum

De rode borden in Beijum waar de wijkvoorzieningen op aangegeven staan zijn hopeloos verouderd. Afgesproken is dat de werkgroep Groen, grijs en verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum met voorstellen komt om dat te verbeteren. Een eerste voorstel daarvoor is inmiddels klaar. Volgens dat voorstel moeten verreweg de meeste van de huidige rode borden vervangen worden…

Naar artikel


Geen reacties