Onderzoek led-verlichte zebrapaden en niet led-verlichte zebrapaden

In maart van dit jaar is er in Beijum en Vinkhuizen bij zes zebrapaden ledverlichting aangelegd. Deze ledverlichting schijnt constant wanneer het buiten schemert of donker is. De gemeente Groningen gaat onderzoek doen in hoeverre de led verlichte zebrapaden een oplossing kunnen bieden voor de nu nog soms risicovolle situaties in het verkeer van Groningen…

Naar artikel


Één reactie

Update: Verkeershinder kruising Godekenheerd / Froukemaheerd / Koerspad

Er is enigszins onduidelijkheid ontstaan betreffende de bedoelde kruising. Dit omdat er een onjuiste afbeelding is geplaatst bij het artikel. Deze geeft weer waar de borden geplaatst worden. Onderstaande afbeelding betreft de genoemde kruising. Het gaat om de kruising die toegang geeft tot de Godekenheerd / Froukemaheerd / Koerspad , Die kruising wordt in z’n geheel verhoogd…

Naar artikel


3 Reacties

Zomerwerkzaamheden half juni-eind augustus zorgen voor hinder op ringwegen

Van 20 juni tot 27 augustus krijgen de ringwegen in Groningen – het traject vanaf het knooppunt Driebond  tot aan het knooppunt Reitdiep een nieuwe (stille) asfaltdeklaag, nieuwe belijning, nieuwe bebording en vervanging van geluidsschermen (Ring Noord). Weggebruikers dienen dan rekening te houden met hinder. Tijdens deze zomerperiode worden dan de puntjes op de i gezet…

Naar artikel


Geen reacties