Waterstructuurplan prima, maar onze sloten dan?

Zoals u wellicht weet is men druk bezig met de uitvoering van het Waterstructuurplan in Noorddijk, inclusief de Zuidrand van Beijum. Dit met de bedoeling om de waterkwaliteit in de sloten te verbeteren en de doorstroming te bevorderen. Er worden natuurvriendelijke (bredere) oevers aangelegd  die schuin aflopen en waarop riet en andere waterplanten groeien. Dat…

Naar artikel


Geen reacties