Aanstaande donderdag weer Wijkbijeenkomst in de Wegwijzer

Aanstaande donderdag  weer de maandelijkse wijkbijeenkomst in de Wegwijzer. De afgelopen sessies hebben al veel waarde getoond, er worden ideeën uitgewisseld en geboren, projecten en activiteiten opgestart, tot samenwerking besloten en handen ineengeslagen. Maar ook het uitwisselen en vergaren van informatie over bijvoorbeeld de Wijkvernieuwing, de heerden aanpak, het digitale platform www.beijum.nl, Kleurrijk Beijum enzovoort,…

Naar artikel


Geen reacties

Samen werken aan Beijum, wijkvernieuwing 3.0

Gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties in de stad hebben een koersdocument wijkvernieuwing voor Beijum opgesteld. Daarover is reeds eerder in deze wijkkrant over geschreven. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van dat koersdocument in concrete maatregelen voor de korte en de langere termijn. Die uitwerking willen we samen met bewoners uit de…

Naar artikel


Geen reacties

Wijkevenement Sociale Long – Een Topper!

Het was  gisteren een gezellige drukte rond o.a. de Boerderijum, het Trefpunt en kinderdagverblijf Leutje Laiverds. Het was mooi weer, het zonnetje scheen en allemaal blije en enthousiaste bezoekers met en zonder kinderen die het, door vrijwilligers uit de wijk georganiseerde, evenement  verblijden met hun bezoek.. Een zeer geslaagde dag leest en hoort men vandaag her en der.…

Naar artikel


Één reactie