Zienswijze Oosterhamriktracé, fietsstraat Korreweg

Het college heeft zijn ontwerpbesluit “Korreweg fietsvriendelijk” ter inzage gelegd en iedereen gelegenheid gegeven om daarover een zienswijze in te dienen. Daarvan hebben wij, de Bewonersorganisaties Beijum (BOB) en De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) die de belangen van de bewoners van deze wijken behartigen, graag gebruik gemaakt. Hieronder de tekst van de gezamenlijk ingediende zienswijze. Het…

Naar artikel


Geen reacties