Dialoogavond BW Onnemaheerd woensdag 18 november

  Zoals afgesproken tijdens de informatiebijeenkomst over het Beschermd Wonen aan de Onnemaheerd van 14 september jl., organiseren we op woensdag 18 november een tweede bijeenkomst. We geven u dan informati over de zorg die in een Beschermde Woonvorm (BW) wordt geboden, de criteria die gelden voor plaatsing in een BW, welke instellingen bij de…

Naar artikel


Geen reacties

Burgemeester Den Oudsten neemt persoonlijk polshoogte op de Onnemaheerd.

Ingezonden door Lammert Doedens Op dinsdag  8 september 2015 heeft Burgemeester Den Oudsten met het bestuur van Bewoners Organisatie Beijum, stadsdeel coördinator Ruud van Erp, de voorzitter van Medezeggenschapsraad van Dom Helder Camara  Remko van der Klei en buurtbewoner Lammert Doedens gesproken over de onrust in Beijum ten aanzien van de plannen van Lentis op…

Naar artikel


Geen reacties