Groei natuurgebied Kardinge goed voor weidevogels

Natuurmonumenten koopt graslanden aan in Kardinge. In 2015 kocht de vereniging al 37 hectare weidevogelgraslanden in het centrale gedeelte van het gebied. Afgelopen maand kwamen hier nog eens 20 hectare bij. De graslanden waren lange tijd in handen van Bouwfonds die het verpachtte aan biologisch boer Jan-Hendrik Elzinga. Die blijft de pachter van de grond.…

Naar artikel


Geen reacties

Beijumers zetten Kardinge op de ‘natuurkaart’ van Groningen

Beste redactie, Natuurmonumenten wil graag een bijzonder initiatief van twee Beijumers onder de aandacht brengen: Beijumers zetten Kardinge op de ‘natuurkaart’ van Groningen “Een geïsoleerde natuurparel die uit haar voegen barst”. Dat was de reden voor Beijumers Erik Knollema en Rob Lindeboom om een plan te maken voor het verbinden van Kardinge met andere natuurgebieden…

Naar artikel


Geen reacties