Laptop voor minimakinderen in voortgezet onderwijs

Kinderen uit minimagezinnen die naar de middelbare school gaan, kunnen een vergoeding aanvragen van maximaal 350 euro voor een laptop. Deze ‘laptopregeling’ gaat dit schooljaar (2015/2016) in. Een eigen laptop vergroot de kansen van kinderen binnen het onderwijs en later op de arbeidsmarkt. De laptopregeling is bedoeld voor inwoners van de stad Groningen met een…

Naar artikel


Geen reacties