Samen werken aan Beijum, wijkvernieuwing 3.0

Gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties in de stad hebben een koersdocument wijkvernieuwing voor Beijum opgesteld. Daarover is reeds eerder in deze wijkkrant over geschreven. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van dat koersdocument in concrete maatregelen voor de korte en de langere termijn. Die uitwerking willen we samen met bewoners uit de…

Naar artikel


Geen reacties

Wijkvernieuwing 3.0

De gemeente gaat de komende jaren samen met de woningbouwcorporaties voor miljoenen investeren in vernieuwing van de wijken. Woensdag 17 januari j.l. werden op het stadshuis de plannen gepresenteerd voor de komende jaren waarbij vier wijken worden aangepakt: Selwerd, Beijum, De Wijert en de Indische Buurt/De Hoogte. Voor Beijum is het Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum opgesteld.…

Naar artikel


2 Reacties