Kabinet neemt 5 maatregelen om burger meer te zeggen te geven over leefomgeving

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij…

Naar artikel


Geen reacties

Wijkvernieuwing 3.0

De gemeente gaat de komende jaren samen met de woningbouwcorporaties voor miljoenen investeren in vernieuwing van de wijken. Woensdag 17 januari j.l. werden op het stadshuis de plannen gepresenteerd voor de komende jaren waarbij vier wijken worden aangepakt: Selwerd, Beijum, De Wijert en de Indische Buurt/De Hoogte. Voor Beijum is het Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum opgesteld.…

Naar artikel


2 Reacties

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat dinsdag 31 oktober  mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt!  U is hiervoor van harte welkom in de nieuwe raadszaal op het stadhuis. Aanvang 19.00 uur De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals: 1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van…

Naar artikel


Geen reacties

Aanmelding tweede Open Raad gemeenteraad geopend

Raadsleden adopteren weer goede ideeën van Stadjers De aanmelding voor de tweede Open Raad van de Groningse gemeenteraad is geopend. De raad nodigt Stadjers uit weer om met hun ideeën voor hun eigen straat, buurt, wijk of de hele stad te komen. De bedenkers van de tien interessantste, zinvolste, origineelste of meest vernieuwende ideeën mogen…

Naar artikel


Geen reacties

Uitnodiging bewoners Atensheerd en Toppingaheerd

Samen met bewoners werken de gemeente Groningen, WIJ Beijum  en De Huismeesters flink aan verbetering en vernieuwing van de Atensheerd en Toppingaheerd. Met bijzondere aandacht voor de woonomgeving, veiligheid en jongerenoverlast. De bewoners hebben samen met de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen een schouw gehouden in deAtensheerd en aangegeven wat zij graag willen verbeteren en vernieuwen.  …

Naar artikel


Geen reacties