Scheiden doe je niet alleen: Inloopavond WIJ Beijum op 14 september

Wie gaat scheiden heeft vaak veel vragen. Dat is logisch, want er komt veel kijken bij een scheiding. Denk aan  een goede omgangsregeling en begeleiding voor de kinderen,  een woonoplossing voor beide partners, afspraken over alimentatie, de verdeling van bezittingen en schulden en de juridische afwikkeling van de scheiding. Terwijl je hoofd er waarschijnlijk helemaal…

Naar artikel


Één reactie

Genodigden Bomenplan Beijum goed vertegenwoordigd.

Ruim 25 van de 170 aangeschreven bewoners waren woensdagavond 26 augustus in de Kleihorn aanwezig op de door de gemeente georganiseerde inloopavond aangaande het Beheerplan Bomenplan Beijum.      http://archief11.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20151111120000/http://gemeente.groningen.nl/beijum/bomenbeheerplan-beijum  Het ging om herplant van te kappen bomen aan de Zuidwending ter hoogte van de Sibranda-  / Toppingaheerd en de Froukema-  / Munsterheerd. Omdat de…

Naar artikel


Geen reacties