De Bewonersorganisatie Beijum in Transitie

Op 10 maart 2016 heeft de bewonersorganisatie een IDEE CAFÉ gehouden. Hierbij waren 13 personen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is door de Bezinningscommissie een toelichting gegeven op de uitnodiging voor deze avond en haar visie op de toekomst. Aan de aanwezigen is de gelegenheid gegeven hun visie over een bewonersorganisatie te delen. Als speerpunten voor…

Naar artikel


Geen reacties