Voortgang Stadadviseert – samenwerking tussen gemeente en inwoners

De gemeente Groningen wil een nieuwe integrale adviesstructuur in het sociaal domein en deze verbreden met burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Daarvoor is Stadadviseert opgericht. Dat betekent meer ruimte voor de inwoners die bereid zijn hun deskundigheid in te zetten om gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Onderdeel van de samenwerking is een servicedesk, die…

Naar artikel


Geen reacties