Ruimte voor experimenten voor zeggenschap in de wijk

Moet de gemeenteraad zeggenschap afstaan aan bewoners in de Groningse wijken? En moeten de wijkbewoners ook geld krijgen voor projecten die de wijkbewoners belangrijk vinden? En wat is dan nog de rol van de gemeenteraad met 39 gekozen raadsleden? Dit soort vragen kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op woensdag 23…

Naar artikel


Één reactie

Laptop voor minimakinderen in voortgezet onderwijs

Kinderen uit minimagezinnen die naar de middelbare school gaan, kunnen een vergoeding aanvragen van maximaal 350 euro voor een laptop. Deze ‘laptopregeling’ gaat dit schooljaar (2015/2016) in. Een eigen laptop vergroot de kansen van kinderen binnen het onderwijs en later op de arbeidsmarkt. De laptopregeling is bedoeld voor inwoners van de stad Groningen met een…

Naar artikel


Geen reacties

Genodigden Bomenplan Beijum goed vertegenwoordigd.

Ruim 25 van de 170 aangeschreven bewoners waren woensdagavond 26 augustus in de Kleihorn aanwezig op de door de gemeente georganiseerde inloopavond aangaande het Beheerplan Bomenplan Beijum.      http://archief11.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20151111120000/http://gemeente.groningen.nl/beijum/bomenbeheerplan-beijum  Het ging om herplant van te kappen bomen aan de Zuidwending ter hoogte van de Sibranda-  / Toppingaheerd en de Froukema-  / Munsterheerd. Omdat de…

Naar artikel


Geen reacties