Voorbereiding start bouw op de Innersdijklocatie

De laatste dagen waren er al activiteiten te zien op het terrein waar het oude Innersdijk  stond. (klik voor het nagekomen persbericht)  Activiteiten voor het bouwrijp maken van de locatie, zoals meten, verharding aanleggen, toegangshekken verplaatsen, enzovoort.  De aftrap van de bouw zal starten met het slaan van de eerste paal op 14  juni, om 13.00…

Naar artikel


Één reactie

Voorjaar 2017 start invulling oude Innersdijk locatie

De gisteren in de namiddag gehouden informatie inloop mocht zich verheugen op de interesse van een honderdtal bezoekers.. Men kon zich deze namiddag laten informeren over en bekijken wat de voorgenomen bouwplannen op de oude Innersdijk locatie zijn.Ook werd er de mogelijkheid geboden om op- en aanmerkingen en/of ideeën over de plannen te ventileren.Het ging vandaag vooral…

Naar artikel


Geen reacties

Het gaat gebeuren: Nieuwbouw in Beijum-Oost

Maandagmiddag 13 juni ondertekenden Margriet Hommes en Peter Drenth van Zorggroep Groningen, Auke de Vries van woningcorporatie Patrimonium en wethouder Roeland van der Schaaf namens de gemeente Groningen de intentieovereenkomst Beijum-Oost. Stichting de Zijlen werd vertegenwoordigd door Theo Aalbers. Het gaat in eerste instantie om de bouw van het zogenaamde ‘derdengebouw’ aan het plein in…

Naar artikel


Één reactie