Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat dinsdag 31 oktober  mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt!  U is hiervoor van harte welkom in de nieuwe raadszaal op het stadhuis. Aanvang 19.00 uur De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals: 1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van…

Naar artikel


Geen reacties

Voortgang Stadadviseert – samenwerking tussen gemeente en inwoners

De gemeente Groningen wil een nieuwe integrale adviesstructuur in het sociaal domein en deze verbreden met burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Daarvoor is Stadadviseert opgericht. Dat betekent meer ruimte voor de inwoners die bereid zijn hun deskundigheid in te zetten om gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Onderdeel van de samenwerking is een servicedesk, die…

Naar artikel


Geen reacties

Ruimte voor experimenten voor zeggenschap in de wijk

Moet de gemeenteraad zeggenschap afstaan aan bewoners in de Groningse wijken? En moeten de wijkbewoners ook geld krijgen voor projecten die de wijkbewoners belangrijk vinden? En wat is dan nog de rol van de gemeenteraad met 39 gekozen raadsleden? Dit soort vragen kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op woensdag 23…

Naar artikel


Één reactie