Vervanging bovengrondse betonnen huisvuil container(s)

De gemeente Groningen organiseert een drietal bewonersavonden op 20, 21 en 22 maart voor de bewoners van de  Bentisma-, Grevinga-, Fultsema- en Mudaheerd. De gemeente wil graag de mening van de bewoners horen als gebruiker.over de plannen om de bovengrondse betonnen huisvuilcontainers te vervangen door ondergrondse. De betrokken omwonenden zijn per brief uitgenodigd met daarbij een…

Naar artikel


Geen reacties