Voorjaar 2017 start invulling oude Innersdijk locatie

De gisteren in de namiddag gehouden informatie inloop mocht zich verheugen op de interesse van een honderdtal bezoekers.. Men kon zich deze namiddag laten informeren over en bekijken wat de voorgenomen bouwplannen op de oude Innersdijk locatie zijn.Ook werd er de mogelijkheid geboden om op- en aanmerkingen en/of ideeën over de plannen te ventileren.Het ging vandaag vooral…

Naar artikel


Geen reacties