Nieuwe blikvangers

Gisteren is een begin gemaakt met het plaatsten van de 10 blikvangers waarvoor door de werkgroep Groen en Grijs van de Bewonersorganisatie Beijum en de gemeente een plan is gemaakt. De eerste staat op de kruising Beijumerweg / Heerdenpad. De blikvangers worden geplaatst op strategische plaatsen waar veel passanten langs komen en waar het beste…

Naar artikel


Geen reacties