De eerste BOB NIEUWS(brief) 2016 met o.a de Bewoners Organisatie Beijum anno 2016

De eerste nieuwsbrief van de Bewonersorganisatie Beijum wordt sinds zaterdag door een aantal vrijwilligers huis aan huis in Beijum bezorgd.  Het heeft de nodige moeite en inzet gekost maar het is, met wat extra ondersteuning van derden, uiteindelijk gelukt. De aan de nieuwsbrief meewerkende vrijwilligers zijn tevreden met deze eerste opzet en de inhoud ervan, zaken…

Naar artikel


4 Reacties