Eerste aanzet speelplekkenplan Beijum

Ruim 90 wijkbewoners kwamen op de beide, gisteren gehouden, bewonersbijeenkomsten af. Zij waren individueel of als vertegenwoordiger(s) van hun heerd aanwezig om hun mening te geven over een nieuw op te stellen speelplekkenplan voor Beijum. De boodschap was duidelijk. Het huidige plan is niet meer van deze tijd. Ook is er door bezuinigingsmaatregelen niet genoeg geld…

Naar artikel


Geen reacties