Dialoogavond BW Onnemaheerd woensdag 18 november

  Zoals afgesproken tijdens de informatiebijeenkomst over het Beschermd Wonen aan de Onnemaheerd van 14 september jl., organiseren we op woensdag 18 november een tweede bijeenkomst. We geven u dan informati over de zorg die in een Beschermde Woonvorm (BW) wordt geboden, de criteria die gelden voor plaatsing in een BW, welke instellingen bij de…

Naar artikel


Geen reacties