Verslag Gemeente Groningen van de gehouden informatieavond vestiging AZC aan de Ulgersmaweg

Via de onderstaande link kunt u het door de gemeente Groningen opgemaakte verslag van de druk bezochte informatieavond aangaande de voorgenomen bouw van een AZC aan de Ulgersmaweg (locatie oude van Simmeren terrein) inzien en/of downloaden. Ook voor verdere informatie over het AZC en het verslag van de gehouden informatiemiddag voor direct betrokkenen kunt u…

Naar artikel


Geen reacties

AZC vluchtelingen in Groningen (Ulgersmaweg)

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft twee locaties in beeld voor de vestiging van asielzoekerscentra (AZC’s) in Groningen. Het gaat om de voormalige Simmeren-locatie aan de Ulgersmaweg 32 en een deel van het voormalige Suikerunie-terrein aan de Energieweg 10. Na overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn beide locaties als…

Naar artikel


Geen reacties