Succesvolle bijeenkomst over Gerrit Krol-brug

Op 15 mei werd in het Heerdenhoes een bijeenkomst georganiseerd op initiatief van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Aanwezig waren de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen. Ook bestuursleden van bewonersvereniging van wijk De Hunze waren gekomen om te kijken of bij deze bijeenkomst nog aanvullingen waren op de bijeenkomst die zij een paar maanden eerder in hun wijk hielden over het zelfde onderwerp, namelijk de Gerrit Krol-brug.

In het eerste deel van de avond vertelde Iwan Kramer, namens de provincie Groningen, hetzelfde verhaal wat al eerder in de Beijumkrant heeft gestaan en wat bekend werd gemaakt bij de eerste inloopavond in het Wessel Gansfortcollege, eind 2013. Ditmaal wel aangevuld met drie basismodellen die het resultaat waren van de gesprekken met organisaties en klankbordgroep. In alle drie modellen komt er een brug terug op dezelfde plaats. De vraag blijft of dit een combinatie wordt van auto-fietsbrug of alleen een fietsbrug. Zowel de gemeente Groningen als de Provincie Groningen acht de kans dat er helemaal geen brug terugkomt klein, maar kunnen de mogelijkheid niet helemaal uitsluiten.

Ontsluiting van het UMCG

De insteek vanuit de Overheid is altijd geweest dat er ‘iets’ voor de Gerrit Krol-brug moet terugkomen. De gemeente Groningen die eigenaar is van de busbaanbrug, is al jaren bezig met een betere route naar het UMCG (ontsluiting), als grootste werkgever in Noord Nederland. Het ziekenhuis wil uitbreiden en hoogstwaarschijnlijk creëert dit 2000 banen, dus nog meer verkeersbewegingen, ook door een toenemend aantal patiënten.

Ook de ontwikkeling van het Oosterhamriktracé, wat op een zijspoor was gekomen door de tramplannen, is in deze studie weer meegenomen. De ontsluiting van het UMCG zal daar dan gaan plaatsvinden door middel van waarschijnlijk een nieuwe brug voor auto’s en het openbaar vervoer. Mogelijk kunnen daar ook nog fietsers over. De plek voor een dergelijk verbinding is nog niet vastgesteld. Komt dit op de plek van de busbaan of iets verderop, in het verlengde van de Vinkenstraat?

Minimaal een fietsbrug

Voorzitter John Veldman, van de Bewonersorganisatie Beijum, nam het tweede gedeelte voor zijn rekening en vulde het verhaal van Iwan Kramer aan met de mogelijkheid dat er helemaal geen brug voor de Gerrit Krol-brug terug komt. De BOB en de klankbordgroep pleiten in ieder geval voor een fietsbrug voor langzaam verkeer zoals scootmobielen, rolstoelen, fietsers, brommers en wandelaars.

De witte bruggen die nu parallel aan de Gerit Krol-brug liggen over het Van Starkenborghkanaal zijn geen fietsbruggen maar loopbruggen. Men gaat namelijk over de brug met de fiets aan de hand. Bedoeling is dat er minstens een échte fietsbrug voor de Gerrit Krol-brug in de plaats komt die de 13.500 fietsers per dag een veilige route garandeert over het Van Starkenborghkanaal.

Actieve bewoners

Ook vanuit het publiek werd actief meegedaan en werden verschillende aanvullende varianten aangedragen. Zo werd de mogelijkheid en onmogelijkheid van een tunnel besproken en werd een fietsroute-plus voorgesteld die regelrecht langs de busbaan naar het UMCG gaat. Of de aanpassing aan de Paddepoelsterbrug financiële invloed heeft op de planstudie voor de Gerrit Krol-brug is nog niet duidelijk. Er is budget vanuit de overheid te verdelen over beide bruggen. Vooralsnog heeft de politiek geen invloed gehad op het proces, simpelweg omdat er nog geen definitieve variant is.

Veiligheid

Er is de laatste jaren veel aangepast aan de verkeerssituatie op en direct rondom de Gerrit Krol-brug die in de komende anderhalf jaar zelfs nog drukker wordt doordat de Noordzeebrug tijdelijk wordt afgesloten voor fietsers. Om de veiligheid van langzaam verkeer ook nog de komende jaren te verhogen, tot er een definitieve oplossing is, zou er mogelijk al gekeken kunnen worden om op korte termijn vrachtverkeer te weren over de Gerrit Krol-brug. De Bewonersorganisatie Beijum sluit acties niet uit om dit te bewerkstelligen.

Na de zomer komt er volgens de planning van de provincie een tweede inloopavond met de uitkomst van de concept-variantenstudie. Eind dit jaar zal er een definitieve variantstudie bekend worden gemaakt.

Mike Tomale

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.