Stadstoezicht zichtbaar op straat

Met het Groningse uniform voor de medewerkers heeft Stadstoezicht een echt gezicht gekregen in de stad. Voortaan is het gemeentelijk toezicht en handhaven herkenbaar en zichtbaar voor alle Stadjers en bezoekers van Groningen. Stadstoezicht richt zich op overlast, op kleine ergenissen van Stadjers en op het handhaven van vergunningen in de openbare ruimte. Een taak die nu efficiënter en beter kan worden opgepakt dan toen de taken nog versnipperd lagen bij verschillende organisaties. Het accent ligt het komende jaar ondermeer op evenementen, overlast door honden en fietsen, wildplassen, graffiti, parkeren en afval op straat. Vanmorgen presenteerde de nieuwe vakdirectie zich op het stadhuis van Groningen.

Voor de medewerkers van Stadstoezicht is een deel van hun werk ongewijzigd gebleven maar door het samenvoegen van disiplines kunnen ze nu breder handhaven. In het verleden voerden zij hun werk uit vanuit de Milieudienst, de dienst RO/EZ, Veiligheidszorg Noord en het onderdeel parkeercontroleurs van Regiopolitie Groningen. Samen vormen ze Stadstoezicht en kunnen nu ook andere overtredingen aanpakken. Hierdoor is meer capaciteit beschikbaar voor specifieke overlast. Zo kunnen vanuit projecten wijkspecifieke problemen worden aangepakt en is er meer inzet mogelijk op momenten dat stedelijke zaken aandacht verdienen. Hondenpoep en parkeeroverlast is bijvoorbeeld niet overal een probleem, terwijl  voor het handhaven van de veiligheid bij grootschalige evenementen juist veel inzet van menskracht nodig is.

De accenten die het stadsbestuur wil geven aan toezicht en handhaving in de openbare ruimte zijn gebaseerd op wetten en verordeningen. Als basis dienen de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG), de Afvalstoffenverordening en de Wegen- en Verkeerswetgeving. Het gaat om de aanpak van diverse overtredingen zoals fout parkeren, zwerfafval, graffiti, hondenpoep en het handhaven van vergunningen.

De bestuurlijke prioriteiten zijn verwerkt in het handhavingsprogramma voor 2012. Dit programma stond afgelopen week op de agenda van de Raadscommissie Financiën en Veiligheid en wordt 25 april aanstaande behandeld door de Gemeenteraad. Voor de invulling van het handhavingsprogramma zijn zowel deskundigen als Stadjers naar hun mening gevraagd. Bestuurlijke wensen zijn gecombineerd met de wensen van de Stadjers in accenten van het programma. Dit komt tot uiting in projecten gericht op specifieke overlastproblematiek in met name de woonwijken. Het dagelijkse werk van Stadstoezicht concentreert zich grotendeels in het centrum van de stad.

Door invoering van de Bestuurlijke Strafbeschikking kan de gemeente beter prioriteiten stellen in de aanpak van overlast in de stad. Handhavers kunnen deze beschikking uitreiken waarna een straf wordt opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Hierdoor is de gemeente effectiever in haar rol als handhaver. Daarnaast verwacht het gemeentebestuur meer slagkracht te hebben door alle toezichthoudende en handhavende taken in de openbare ruimte te bundelen én onder de regie te brengen van één organisatie. Dit proces is in 2009 ingezet en wordt nu met een eigen uniform afgerond.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.