Sociale veiligheid Heerdenpad

De gemeente heeft de aanpak van de bossages langs het Heerdenpad  afgerond maar ziet tot nu toe geen heil in aanvullende voorstellen van o.a. de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) ter verdere verbetering van de sociale veiligheid op Beijums hoofdfietsroute.

Zoals bekend vindt de BOB dat op de taluds bij het fietsviaduct en tussen het Wessel Gansvoortcollege en de voormalige brugwachterswoning halfhoog hekwerk geplaatst zou moeten worden om schuil- en vluchtmogelijkheden voor potentiele daders verder in te perken. Op een deel van de taluds werden in het verleden al hekken geplaatst.  

Een sterkere verlichting langs het Heerdenpad ziet de gemeente niet zitten omdat dan het contrast tussen licht en donker groter wordt wat het onveiligheidsgevoel volgens de gemeente eerder vergroot dan vermindert. Extra hekwerk acht de gemeente evenmin zinvol.

De BOB is nog allerminst overtuigd door de argumenten van de gemeente en voerde o.a. een vergelijkend onderzoek uit naar de sterkte van openbare verlichting op verschillende fiets- en looproutes in en rond Beijum. De uitkomst van dat onderzoek wijst erop dat de verlichting langs het Heerdenpad verhoudingsgewijs erg matig is.  

Wij vinden dat het Heerdenpad een uitermate belangrijke fietsverbinding is tussen wijk en ‘oude’ stad, dat er feitelijk geen goede alternatieven zijn voor fietsers van en naar Beijum en dat het daarom extra belangrijk is dat de gemeente passende aandacht schenkt aan het feit dat door de jaren heen het onveiligheidsgevoel bij steeds meer Beijumers lijkt toe te nemen wat het Heerdenpad betreft. Aanvullend hekwerk en een betere verlichting kunnen volgens de BOB in dat verband wel degelijk zinvol zijn.  Onlangs drong o.a. de ledenvergadering van de BOB er unaniem  bij haar bestuur op aan de gemeente aan te blijven spreken op dit probleem. De gemeente heeft een en ander nog nader in beraad.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.